Mae Coleg Cambria wedi bod yn gweithio’n agos â grŵp Tritech i ddarparu cyrsiau i ddatblygu a gwella sgiliau eu gweithwyr ymhellach.

Mae gan Grŵp Tritech saith safle ym Mhrydain, gyda thri, gan gynnwys pencadlys y cwmni, wedi’u lleoli yn Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, a chyda rhagor o safleoedd yn Nyfnaint, Gwlad yr Haf a Hampshire.

Yn y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Tritech wedi cefnogi datblygu safle yn India, sydd rŵan yn cynhyrchu a darparu rhannau awyrofod yn ôl i Tritech ym Mhrydain. Mae’r cwmni rŵan yn gallu cynnig ystod eang o wasanaethau gweithgynhyrchu gan gynnwys gallu rheoli prosiectau yn llawn, o gyngor dylunio cychwynnol, i gyflenwi rhannau llawn neu wedi’u cydosod, ac mae’n ddarparwr mawr o raglenni Awyrofod ac Amddiffyn allweddol. Mae Tritech yn cyflogi 411 o bobl ar draws Prydain.

Dywedodd Lesley Rasmussen, Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygu Rheoli a Chyrsiau Cyflogwyr Coleg Cambria:

“Mae’r bartneriaeth rhwng Grŵp Tritech a Choleg Cambria wedi datblygu yn gadarnhaol dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae llunio a chyflwyno’r rhaglen Rheoli ac Arweinyddiaeth Gorfforaethol wedi dechrau’n arbennig o dda, gydag adborth ardderchog gan y tiwtoriaid a’r dysgwyr. Ariennir y rhaglen gan Brosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE) y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF), gan roi cymorth ariannol i’r sefydliad ddatblygu eu rheolwyr.”

“Bydd ein rhaglen Hyfforddi’r Hyfforddwr yn cael ei gyflwyno’n fuan, gan ehangu ein partneriaeth gyda Grŵp Tritech. Rydym ni’n edrych ymlaen at ychwanegu at hyn yn y dyfodol i fynd i’r afael â blaenoriaethau a chyflawni nodau’r sefydliad.”

Ychwanegodd Sue Manford, Rheolwr AD Grŵp Tritech:

“Rydw i’n newydd yn Tritech, ond ers bod yn aelod o’r tîm ardderchog yma, rydw i’n falch iawn o’r bartneriaeth gyda Choleg Cambria ac mae’r holl waith caled mae Roshini Murali, Ymgynghorydd AD, wedi ei wneud yn brofiad positif i bawb sy’n cymryd rhan.”

“Rydw i’n gwybod bod y tîm yn edrych ymlaen at y rhaglen Hyfforddi’r Hyfforddwr a byddwn yn rhoi adborth i Goleg Cambria i ddangos sut caiff y rhaglen ei defnyddio i ddatblygu ein gweithwyr ymhellach. Byddwn ni hefyd yn ystyried dysgu yn y gweithle o fewn ein Ffowndri i feithrin sgiliau a datblygu gwybodaeth ymhellach.”

yn ôl