Mae myfyrwyr Coleg Cambria wedi dechrau cyrsiau gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod ac Addysg (Cymorth Dysgu ac Anghenion Addysgol Arbennig) wedi’u hachredu gan Brifysgol Aberystwyth. Mae’r brifysgol yr un gorau yng Nghymru ac mae’n un o’r pump prifysgolion gorau ym Mhrydain o ran boddhad cyffredinol myfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2017.

Mae’r cwrs gradd Sylfaen hwn yn cyfuno astudio academaidd a dysgu yn y gwaith. Mae’r cyrsiau wedi’u llunio a’u datblygu gyda chyflogwyr, ac maent yn gyfwerth ag astudio’r ddwy flynedd gyntaf o gwrs prifysgol. Mae’n gymhwyster delfrydol ar gyfer y rheiny sydd eisiau cefnogi plant a theuluoedd, a gweithio yn y gymuned; y rheiny sydd eisiau datblygu eu haddysg eu hunain ymhellach ond nad ydynt wedi cael y dewis o’r blaen; ac ar gyfer y rheiny sydd eisiau parhau i weithio wrth astudio cwrs gradd.

Mae gan y staff sy’n darparu’r cyrsiau gradd newydd yng Ngholeg Cambria gymwysterau Addysg Uwch a gwybodaeth o lygad y ffynnon am faterion cyfredol y sector addysg a sector cymdeithasol. Un o’r staff rheiny yw Joss Peers; dywedodd:

“Mae hi’n gyfnod cyffrous iawn yma yng Ngholeg Cambria. Mae’r cyrsiau gradd hyn yn ystyrlon i’r gymuned leol ac maent yn arwain at gyfleoedd newydd ar gyfer ein dysgwyr.”

“Mae’r myfyrwyr Astudiaethau Plentyndod wedi bod ar daith i ddosbarth Fictorianaidd yn barod, ac mae gennym lawer o ddigwyddiadau eraill wedi’u trefnu. Mae’r cyrsiau gradd yn cael eu haddysgu ar yr un lefel â chwrs mewn prifysgol, gyda phwyslais ar ddysgu mewn amrywiaeth o ffyrdd. Felly, nid ydym yn ‘darlithio’ ond yn ‘cynnwys’ y dysgwyr yn eu dysgu.”

Y semester hwn, mae’r myfyrwyr yn astudio TGCh yn yr ystafell ddosbarth, polisïau a materion mewn addysg, sgiliau allweddol ar gyfer astudio yn y brifysgol, darpariaeth y blynyddoedd cynnar ac arferion cynhwysol.

Ar ôl gorffen cwrs HND neu radd sylfaen, gall myfyrwyr barhau i astudio ar lefel Bagloriaeth, sy’n gyfwerth â’r drydedd flwyddyn mewn prifysgol.

Mae’n fraint gan Goleg Cambria fod yn aelod newydd o deulu Prifysgol Aberystwyth, ac maent yn edrych ymlaen at gyfarfod y dysgwyr newydd ym mis Hydref 2018.

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria a chyrsiau lefel gradd, ewch i www.cambria.ac.uk neu ffoniwch 0300 30 30 007.

yn ôl