Bydd myfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Cambria yn cael budd o bartneriaeth newydd y coleg gyda Marks & Spencer Wrecsam.

Bydd partneriaeth newydd y coleg gyda M&S Wrecsam yn galluogi myfyrwyr i ymgymryd â phrofiad gwaith yng nghaffi a chwrt bwyd y siop a chael hyfforddiant gan M&S.  Bydd cynrychiolwyr o’r prif adwerthwr yn ymweld â’r coleg i roi cyngor i fyfyrwyr a thrafod yr hyn sydd ei angen i weithio yn y diwydiant.

Dywedodd George Lee, Rheolwr Siop M&S Wrecsam:

“Mae hi’n bleser gweithio ochr yn ochr â Choleg Cambria i roi hwb i yrfaoedd myfyrwyr. Mae hi’n bwysig sicrhau bod myfyrwyr yn ennill profiad cyflawn yn y coleg, yn yr ystafell ddosbarth a thu allan iddi.

“Mae ein lleoliadau gwaith yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu a gwaith tîm, yn ogystal ag ennill profiad gwerthfawr yn y sector bwyd a lletygarwch.”

“Mae’r bartneriaeth hon yn gyfle gwych i Goleg Cambria ddatblygu cysylltiadau gyda brand sy’n cael ei adnabod yn rhyngwladol.  Mae safonau uchel M&S yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn mynd i leoliadau gwaith o’r safon uchaf,” ychwanegodd Andy Woods, Dirprwy Gyfarwyddwr Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Cambria.

“Mae hi’n hynod o bwysig bod ein dysgwyr yn dod i ddeall llwybrau gyrfa posibl yn y sector Lletygarwch ac Arlwyo.  Byddant yn datblygu sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i ennill gwaith mewn cwmnïau sy’n arwain y sector.”

Mae’r llun yn dangos (o’r chwith i’r dde) Andy Woods, Dirprwy Gyfarwyddwr Coleg Cambria, Andrew Roberts, Rheolwr yr Adran Fwyd, George Lee, Rheolwr Siop Marks & Spencer Wrecsam, a David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria.

yn ôl