• WorldSkills competitor Sliders WEL6
 • WorldSkills competitor Sliders WEL14
 • Worldskills David Davis SM ENG
 • Worldskills Oliver Artell-Bolland SM ENG
 • WorldSkills competitor Sliders WEL4 (1)
 • WorldSkills competitor Sliders WEL10
 • WorldSkills competitor Sliders WEL13 (1)
 • Worldskills Oscar Jackson SM ENG
 • Worldskills Sarah Timperon SM alt WEL
 • WorldSkills competitor Sliders WEL1
 • WorldSkills competitor Sliders WEL2
 • WorldSkills competitor Sliders WEL3
 • WorldSkills competitor Sliders WEL5
 • WorldSkills competitor Sliders WEL7
 • WorldSkills competitor Sliders WEL9
 • WorldSkills competitor Sliders WEL11 (1)
 • WorldSkills competitor Sliders WEL12
 • WorldSkills competitor Sliders WEL8

 • Sian Plant

  Level 3 Diploma in Nail Services – Commercial Sut beth oedd cael cystadlu yn WorldSkills UK? “Roedd fy nhiwtor wedi ceisio fy annog yn daer i gymryd rhan yn WorldSkills UK ers Lefel 1. Ar fy nghwrs Lefel 3, mi ddes i o hyd i’r dewrder i gymryd rhan a chystadlu. Mi wnaeth yr holl hyfforddiant cyn y gystadleuaeth fy helpu i wella fy sgiliau. Roedd cymryd rhan yn WorldSkills UK yn brofiad mor dda.” Eich cyngor i unrhyw un sydd am gymryd rhan? “Fy nghyngor i unrhyw un sydd am gymryd rhan yw ewch amdani, ond peidiwch â rhoi eich hun dan bwysau a gwnewch yn siŵr eich bod chi yn cael digon o amser i hyfforddi. Mae’n brofiad mor anhygoel a bydd gen i lawer o atgofion hefyd.” Y peth gorau am WorldSkills UK “Gweld gwaith pawb arall a oedd yn cystadlu a’r holl bethau gwahanol sy’n digwydd,…

  Dysgu rhagor
 • Tomas Davies

  Prentis Peiriannwr yn JCB Sut beth oedd cael cystadlu yn WorldSkills UK? “Mi wnes i fwynhau fy mhrofiad WorldSkills UK eleni; Gweithion n’n dda fel tîm yn y Sialens Tîm Gweithgynhyrchu ac mi wnaeth hynny arwain at ennill medal arian. Talodd y gwaith caled ar ei ganfed.” Eich cyngor i unrhyw un sydd am gymryd rhan? “Mae cymryd rhan yn WorldSkills UK yn agor nifer o gyfleoedd i wella ein sgiliau ac rydyn ni wedyn yn gallu eu defnyddio nhw yn ein gweithleoedd.” Y peth gorau am WorldSkills UK “Ennill ein medal arian yn y seremoni!”

  Dysgu rhagor
 • Tom Williamson

  Prentis Gosod Trydan yn Lloyd Morris Electrical Sut beth oedd cael cystadlu yn WorldSkills UK? “Fe wnes i fwynhau fy mhrofiad yn WorldSkills UK go iawn a dwi wedi meithrin llawer o sgiliau sydd wedi gwella fy set sgiliau.” Eich cyngor i unrhyw un sydd am gymryd rhan? “Rwy’n awgrymu eu bod yn paratoi cystal ag y gallan nhw; mae paratoi yn hanfodol.” Y peth gorau am WorldSkills UK “Mae’n hynod bleserus. Rydych chi’n gwneud ffrindiau gwych, yn dysgu sgiliau gwych ac yn cael profiadau bywyd gwych”

  Dysgu rhagor
 • Oscar Jackson

  Prentis Mecanwaith Awyrennau yn Thomas Cook Sut beth oedd cael cystadlu yn WorldSkills UK? “Mae’n gyfle gwych ac mae’n bendant yn werth ei wneud.” Eich cyngor i unrhyw un sydd am gymryd rhan? “Peidiwch hyd yn oed â meddwl amdano, dim ond ei wneud! Paratowch yn dda.” Y peth gorau am WorldSkills UK “Mi wnes i hoffi’r dasg boresgop orau.”

  Dysgu rhagor
 • Alfie Beeson

  Prentis Peiriannwr yn JCB Sut beth oedd cael cystadlu yn WorldSkills UK? “Roedd yn brofiad gwych i bawb a gymerodd ran.” Eich cyngor i unrhyw un sydd am gymryd rhan? “Mae’n brofiad gwych a chewch gyfle i gyfarfod pobl newydd a dysgu sgiliau newydd i fynd ymhellach yn eich swydd.” Y peth gorau am WorldSkills UK “Y seremoni wobrwyo!”

  Dysgu rhagor
 • Cameron Pemberton

  Prentis Cyffredinol yn JCB Sut beth oedd cael cystadlu yn WorldSkills UK? “Fe wnes i fwynhau’r profiad o wneud Her y Tîm Gweithgynhyrchu gyda gweddill fy nhîm.” Eich cyngor i unrhyw un sydd am gymryd rhan? “Gweithiwch mor galed ag y gallwch chi ar y dasg, gan y bydd hynny yn ei gwneud hi’n haws yn y gystadleuaeth ei hun.” Y peth gorau am WorldSkills UK “Y seremoni wobrwyo!”

  Dysgu rhagor
LoadingLlwytho Rhagor