• WorldSkills

Beth yw WorldSkills?

Mae WorldSkills yn rhoi’r dechrau gorau i bobl ifanc mewn bywyd a byd gwaith Darllen Rhagor

Newyddion

Dyma newyddion WorldSkills diweddaraf o Goleg Cambria Newyddion

Galeri Enwogion

Cymerwch eich ysbrydoliaeth gan gystadleuwyr presennol a chyn-gystadleuwyr WorldSkills UK Astudiaethau Achos

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad neu gystadleuaeth WorldSkills UK nesaf yma CofrestruCymerwch ran

Cymerwch ran yng nghystadlaethau nesaf WorldSkills UK Dysgu Rhagor

Galeri

Dewch i weld cystadlaethau o'r gorffennol yng ngaleri WorldSkills Gweld y Galeri

Fideos

Gwyliwch fideos diweddaraf WorldSkills UK Gweld Fideos

Cymerwch Ran!

I gael rhagor o wybodaeth am WorldSkills neu i gymryd rhan, cysylltwch â Rona Griffiths: rona.griffiths@cambria.ac.uk
Hwb Cyfathrebu Cofid-19 CambriaDarganfod Rhagor