• WorldSkills

Cambria - yn arwain y ffordd ar gyfer WorldSkills UK

Rydyn ni’n un o’r colegau sy’n perfformio orau yng nghystadlaethau WorldSkills UK ym Mhrydain, ac rydym wedi ennill medalau aur bob blwyddyn yn y pedair blynedd ddiwethaf.

Roedd 20 o ddysgwyr Cambria yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol Sioe WorldSkills UK, gan ennill 3 fedal Aur, 3 fedal Arian ac 1 fedal Efydd gan roi dwy Gymeradwyaeth Uchel hefyd Cambria ar frig tabl y gynghrair yng Nghymru.

Gyda’n cyflogwyr partner, enillon ni fedal Aur, Medal Arian i Dîm a dwy Gymeradwyaeth Uchel hefyd.

Coleg Cambria oedd Partner Trefnu Cystadleuaeth ar gyfer y 5 cystadleuaeth Therapi Harddwch ar gyfer 2018 - y flwyddyn gyntaf fel partner arweiniol, yn trefnu ac yn cydlynu'r holl ragbrofion rhanbarthol a'r paratoadau a’r cystadlaethau ar gyfer y rownd derfynol.
Yn 2017, roedd gennym ddau ddysgwr yn rownd derfynol WorldSkills yn Abu Dhabi, gyda Joe Massey yn ennill Medal Ragoriaeth.


Beth yw WorldSkills?

Mae WorldSkills yn rhoi’r dechrau gorau i bobl ifanc mewn bywyd a byd gwaith Darllen Rhagor

Newyddion

Dyma newyddion WorldSkills diweddaraf o Goleg Cambria Newyddion

Galeri Enwogion

Cymerwch eich ysbrydoliaeth gan gystadleuwyr presennol a chyn-gystadleuwyr WorldSkills UK Astudiaethau Achos

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad neu gystadleuaeth WorldSkills UK nesaf yma CofrestruCymerwch ran

Cymerwch ran yng nghystadlaethau nesaf WorldSkills UK Dysgu Rhagor

Galeri

Dewch i weld cystadlaethau o'r gorffennol yng ngaleri WorldSkills Gweld y Galeri

Fideos

Gwyliwch fideos diweddaraf WorldSkills UK Gweld Fideos

Cymerwch Ran!

I gael rhagor o wybodaeth am WorldSkills neu i gymryd rhan, cysylltwch â Rona Griffiths: rona.griffiths@cambria.ac.uk

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X