Swyddogaeth Is-lywydd Myfyrwyr

Mae yna un Is-lywydd Myfyrwyr ar bob safle, felly mae gan Goleg Cambria 5 Is-lywyddion.

Mae dyletswyddau’r Is-lywydd Myfyrwyr yr un fath a rhai Cynrychiolydd Cyngor Campws, yn ogystal â’r rhain bydd rhaid iddyn nhw:


  • Cadeirio Cyfarfod Cyngor y Campws


  • Bod yn brif gynrychiolydd dysgwyr ar y safle maent yn cynrychioli


  • Bod yn ymgeisydd ar gyfer etholiad Llywydd Myfyrwyr a rhedeg ymgyrch


  • Bod yn ymgeisydd ar gyfer un o’r ddau swydd Llywodraethwyr Myfyrwyr, cynnig CV a mynd i drafodaeth dethol yn ystod wythnos olaf y tymor.


  • Mynychu digwyddiadau UCM yn ôl y gofyn.

Darllen rhagor