Swyddogaeth Llywydd Myfyrwyr

Mae’r holl gyfrifoldebau a nodir uchod yn berthnasol i swyddogaeth Llywydd Myfyrwyr. Fodd bynnag, mae’n golygu y byddwch yn atebol i bryderon myfyrwyr eraill y byddwch y eu derbyn trwy e-bost. Bydd Rosie Burt yn eich cynorthwyo chi gydag ateb y rhain.


  • Cael eich adnabod fel un o’r ddau Lywydd Myfyrwyr ar gyfer Coleg Cambria.

  • Arwain yn Senedd Llais Myfyrwyr unwaith y flwyddyn.

  • Mynychu digwyddiadau UCM yn ôl y gofyn

Darllen rhagor