Swyddogaeth aelod Cyngor Campws

Mae yna tua 12 Cynrychiolydd Cyngor y Campws ar bob safle ac erbyn diwedd y flwyddyn, fel arfer mae’r 12 yn ffrindiau da.

Mae gan Gynrychiolydd Cyngor y Campws holl ddyletswyddau Cynrychiolydd Dosbarth, yn OGYSTAL â:


  • Dylai Cynrychiolwyr Cyngor y Campws gyfarfod yn anffurfiol unwaith bob bythefnos am amser cyfleus am ryw hanner awr. Bydd y trafodaethau anffurfiol hyn yn galluogi Cynrychiolwyr Cyngor y Campws i weithio gyda’r Llywydd Myfyrwyr ac arweinyddion myfyrwyr eraill i ddylanwadu ar ddatblygiadau’r coleg ac awgrymu newid lle bo’n briodol.


  • Mae Cynrychiolwyr Cyngor y Campws yn mynychu 2 gyfarfod Cyngor y Campws ffurfiol dros amser cinio gydag aelodau staff uwch a llywodraethwr y coleg yn ystod y flwyddyn. Maent yn cael gyfle i godi materion a drafodwyd gan y corff myfyrwyr, mentrau newydd ac unrhyw themâu perthnasol eraill gydag aelodau staff uwch yn ogystal â’r cyfle i wneud awgrymiadau i newid.


  • Mae’n rhaid i Gynrychiolwyr Cyngor y Campws mynychu a chyfrannu at Senedd Llais Myfyrwyr unwaith y flwyddyn.


  • Mae’n rhaid i Gynrychiolwyr Cyngor y Campws gynrychioli Coleg Cambria a’r corff myfyrwyr mewn digwyddiadau gwahanol fel teithiau UCM.


  • Mae’n rhaid i Gynrychiolwyr Cyngor y Campws fod yn enghraifft dda i fyfyrwyr Coleg Cambria.

Darllen rhagor