_MG_0491

Beth yw Llais Myfyrwyr?

Mae Llais Myfyrwyr yn ffordd wych o gymryd rhan mewn cyflwyno unrhyw syniadau sydd gennych chi neu eich cyd-fyfyrwyr er mwyn helpu gwella Coleg Cambria.

Mae yna strwythur i’ch helpu chi ddweud eich dweud, rydych chi yn rhan o’r strwythur honno a gallwch ddewis eich lefel cyfranogi.
_MG_0580

Strwythur Llais Myfyrwyr

Mae’r strwythur fel a ganlyn (fel arfer yn y drefn hon):

Cynrychiolwyr Dosbarth
Cynrychiolwyr Campws
Is-lywydd y Myfyrwyr
Llywydd y Myfyrwyr

Gall myfyrwyr o grŵp Is-lywyddion y Myfyrwyr hefyd mynd yn eu blaenau i fod yn Llywodraethwyr y Myfyrwyr gyda help a chymorth.

Felly, beth mae’n ei olygu i fod yn un o aelodau Llais Myfyrwyr Coleg Cambria hyn?
Cliciwch ar yr is-deitlau isod i gael rhagor o wybodaeth.

Cynrychiolwyr Dosbarth


Darllen Rhagor

Cynrychiolwyr Campws


Darllen Rhagor

Is-lywydd y Myfyrwyr


Darllen Rhagor

Llywydd y Myfyrwyr


Darllen Rhagor

Cymerwch Ran!

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â Llais Myfyrwyr neu i gymryd rhan cysylltwch â Kate Unitt trwy e-bostio kate.unitt@cambria.ac.uk neu studentvoice@cambria.ac.uk

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X