Dywedoch chi….Mi wnaethon ni!

I ddod o hyd i wybodaeth am ein dau fyfyriwr sy’n llywodraethwyr, cliciwch yma

Gosod Popty Microdon yn ffreutur safleoedd Ffordd y Bers a Llysfasi

Gosod ffynnon ddŵr ar safle Llysfasi

Gweithredodd Llais Myfyrwyr Ffordd y Bers i gael microdon yn y ffreutur i fyfyrwyr ei ddefnyddio yn rhad ac am ddim. Gweithredodd Llais Myfyrwyr Llysfasi i gael ffynnon ddŵr yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu

I ddod o hyd i wybodaeth am ein dau fyfyriwr sy'n llywodraethwyr, cliciwch yma Cliciwch Yma

Cymerwch Ran!

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â Llais Myfyrwyr neu i gymryd rhan cysylltwch â Kate Unitt trwy e-bostio kate.unitt@cambria.ac.uk neu studentvoice@cambria.ac.uk

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X