Dywedoch chi….Mi wnaethon ni!

Gosod Popty Microdon yn ffreutur safleoedd Ffordd y Bers a Llysfasi

Gosod ffynnon ddŵr ar safle Llysfasi

Gweithredodd Llais Myfyrwyr Ffordd y Bers i gael microdon yn y ffreutur i fyfyrwyr ei ddefnyddio yn rhad ac am ddim. Gweithredodd Llais Myfyrwyr Llysfasi i gael ffynnon ddŵr yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu

Cymerwch Ran!

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â Llais Myfyrwyr neu i gymryd rhan cysylltwch â Lynn Williams trwy e-bostio lynn.williams@cambria.ac.uk