0703CCDeeside423-768x512

Cymerwch ran a gwnewch wahaniaeth.

Mae Llais Myfyrwyr yn gyfle gwych i chi gael dweud eich dweud ac i newid yr hyn sy’n digwydd yn y coleg.

Mae pob dosbarth yn ethol dau gynrychiolydd ym mis Medi. Felly, os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn gynrychiolydd, rhowch wybod i’ch tiwtor. Mae cynrychiolwyr dosbarth yn cynnal cyfarfodydd yn rheolaidd ac maent yn mynychu cyfarfodydd adolygu i drafod materion myfyrwyr y coleg cyfan.

Cymerwch eich cyfle CHI i ddweud eich dweud!

Dywedwch eich barn CHI. Cymerwch ran, rhowch eich barn CHI a dweud eich dweud CHI Darllen Rhagor

Beth yw Llais Myfyrwyr?

Mae Llais Myfyrwyr yn ffordd wych o gymryd rhan mewn cyflwyno unrhyw syniadau sydd gennych chi neu eich cyd-fyfyrwyr er mwyn helpu gwella Coleg Cambria. Darllen Rhagor

Newyddion

Darllenwch y straeon diweddaraf gan Llais Myfyrwyr Darllen Rhagor

Digwyddiadau

Cymerwch ran yn y digwyddiadau Llais Myfyrwyr sydd i ddod Gweld Calendr

Lawrlwythwch ein canllaw i fyfyrwyr

Myfyrwyr llwyddiannus a bywyd myfyrwyr Cambria


Gwybodaeth i Gynrychiolwyr Dosbarth

Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer Cynrychiolwyr Dosbarth
Darllen Rhagor

Gwefan Llais Myfyrwyr

Ewch i wefan Llais Myfyrwyr am wybodaeth fanylach. Darllen Rhagor

Cyngor Campws y Myfyrwyr

Cyfle i chi i gamu ymlaen fel aelod o Gyngor y Campws. Darllen Rhagor

Cymerwch Ran!

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â Llais Myfyrwyr neu i gymryd rhan cysylltwch â Kate Unitt trwy e-bostio kate.unitt@cambria.ac.uk neu studentvoice@cambria.ac.uk

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X