Brecwast Iach AM DDIM i bob myfyriwr

Mae gan unrhyw fyfyriwr ar unrhyw safle Coleg ac ar unrhyw ddiwrnod hawl i gasglu brecwast iach AM DDIM o unrhyw un o allfeydd bwyta'r Coleg.

Mae'r cynnig brecwast iach AM DDIM ar gael rhwng 8am ac 9.15am.

Rhaid i fyfyrwyr gyflwyno cerdyn adnabod Coleg dilys a bod yn gwisgo llinyn eu Coleg.

Beth sydd ar y fwydlen?

Dewiswch un o'r isod:

  • Tafell o dost

  • Bar grawnfwyd

  • Darn o ffrwythau


Ychwanegwch ddiod o'r rhestr isod:

  • Te

  • Coffi

  • Potel o ddŵr


Ble?

Ar gael ym mhob siop fwyta yn y Coleg

Pryd?

Rhwng 8am - 8.45am
Darllen rhagor

Mae Coleg Cambria yn cynnig cludiant AM DDIM ar gyfer myfyrwyr llawn amser sy’n 16 – 18 oed

Os ydych chi’n fyfyriwr llawn amser:

  • o dan 19 oed ar 31 Awst 2019

  • yn byw dros 3 milltir o’r safle rydych yn mynychu


Yna, efallai byddwch chi’n gymwys ar gyfer cludiant am ddim.

Darganfyddwch Mwy
Darllen rhagor

Cerdyn Gostyngiad Myfyrwyr

Totum-White-e1594898159996-300x102
Mae dros 250 o ostyngiadau ar gael i ddeiliaid cardiau CYFANSWM ar-lein ac ar y stryd fawr. Mae'r bargeinion myfyrwyr yn cynnwys arbedion enfawr mewn ffasiwn, iechyd a harddwch, technoleg a llawer mwy!

Ewch i www.totum.com i gofrestru ar gyfer eich cerdyn adnabod oedran TOTUM +.
Darllen rhagor

Gostyngiad Campfa

Life-Gym
Cynnig myfyriwr: £ 18.99 y mis, dim ffi ymuno, defnyddiwch god disgownt studentcc a chliciwch yma i ymuno

Dosbarthiadau ymarfer corff am ddim

ac-300x153

Gofal Plant

Toybox-logo-1-300x156
Mae cymorth ariannol ar gael i'r rheini sy'n astudio yn Cambria ac ar incwm isel *
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth
* yn amodol ar gymhwysedd
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth