• MWY ABL A THALENTOG

Higher Potential Programme

Christian-Smith-carousel-image

Cyfoethogi, Gwella ac Annog

Ydych chi'n fyfyrir Mwy Abl a Thalentog (MAT)?

Mae Coleg Cambria yn diffinio MAT fel: 'Dysgwyr sy'n dangos, neu sydd â'r potensial i ddangos gallu a / neu ddoniau rhagorol, mewn un neu ragor o agweddau o'u dysgu.' Felly, os yw eich doniau a'ch sgiliau yn y diwydiannau creadigol, ieithoedd, chwaraeon, celfyddydau perfformio, SEREN neu sgiliau galwedigaethol, mae cymorth wrth law i'ch helpu i ragori a llwyddo.

Mae gennym Hyrwyddwr Myfyrwyr Mwy Abl a Thalentog yn gweithio gyda staff a myfyrwyr i sicrhau bod eich doniau’n cael eu meithrin, eu hestyn a’u herio yn ystod eich amser yng Ngholeg Cambria.

Hanesion Llwyddiant

Rhagor O Wybodaeth

NEWYDDION MWY ABL A THALENTOG

Rhagor O Wybodaeth

Yr Erthygl Ddiweddaraf Rhagor O WybodaethSut i gysylltu â ni

T: 01978 267624

E: lindsay.smith@cambria.ac.uk
Hwb Cyfathrebu Cofid-19 CambriaDarganfod Rhagor
+