• MWY ABL A THALENTOG

Higher Potential Programme

Christian-Smith-carousel-image

Ffocws

Ydych chi'n fyfyrir Mwy Abl a Thalentog (MAT)?

Mae gennych chi botensial, ond efallai y bydd angen ei ddatgloi neu ei ddadflocio. Bydd y Rhaglen Potensial Uwch newydd yn eich cefnogi wrth i chi nodi, archwilio, ysgogi a meithrin eich potensial uwch unigol. Mae'n rhaglen a fydd yn helpu i adeiladu'r meddylfryd ar gyfer llwyddiant ac yn rhoi hyder i chi chwilio am eich diddordebau, arddangos eich doniau, a gadael i'ch potensial ddisgleirio!

Yn Cambria, byddwn yn eich ysbrydoli ar eich taith potensial uwch. Bydd staff yn tanio'ch chwilfrydedd ac yn eich annog i ddatblygu'ch sgiliau o'r medrus i'r rhagorol. Yn ogystal â hyn, bydd Anogwr Perfformiad yn eich helpu i ddarganfod grym 'meddwl hyderus' trwy feithrin meddylfryd ar gyfer llwyddiant. Bydd hyn yn cynnwys meistroli a deall pwysigrwydd y canlynol:

 • Ymrwymiad

 • Ceisio a defnyddio cefnogaeth gymdeithasol

 • Technegau ffocws a thynnu sylw

 • Datrys problemau

 • Sut i gyflawni lefel uchel o ansawdd yn y sgil o’ch dewis

 • Gwerthuso perfformiad realistig

 • Cynllunio a threfnu

 • Gosod nodau a hunan-wobrwyo


Mae'r rhaglen hon yn eich galluogi i estyn eich profiad coleg y tu hwnt i'r academaidd, ac i ystod eang o feysydd gwych eraill. Ar draws ein pum safle, mae gennych gyfle anhygoel i ymgysylltu y tu allan i'r ystafell ddosbarth, gyda chyfleoedd dysgu y tu hwnt i waith cwrs i'ch helpu chi i ddatblygu potensial uwch cydweithredol ac unigol.
Multiracial Group of People Jumping at Beach, Backlight

Felly beth all Coleg Cambria ei ddarparu?

Yr allwedd i'n rhaglen Bosibl (RBU) / Rhaglen Potensial Uwch (HPP) yw eich annog i gredu yn eich potensial unigryw eich hun. Er efallai nad ydych chi'n gwybod beth yw hynny eto, mae o gennych chi, a gallwch ddarganfod a chynyddu eich potensial uwch yn Cambria. Isod mae rhai cyfleoedd yr ydym yn ceisio eu darparu i chi gael eich ysbrydoli, i chi archwilio a'ch herio:

 • Staff i gefnogi a meithrin eich potensial uwch

 • Gweithgareddau ar gyfer datrys problemau a dysgu cydweithredol

 • Adnoddau ychwanegol ar gyfer dysgu hunan-arweiniol

 • Cyfleoedd mentora

 • Rolau fel tiwtoriaid cymheiriaid / cymorthyddion addysgu.

 • Heriau creadigol ac arbrofol

 • Ymweliadau / sgyrsiau arbenigol / sesiynau holi ac ateb (yn y coleg neu’n rhithwir)

 • Teithiau (yn y coleg neu’n rhithwir) i leoedd / ardaloedd / profiadau o ddiddordeb

 • Dosbarthiadau meistr (yn y coleg neu’n rhithwir)

 • Cymorth / digwyddiadau sgiliau personol / cymdeithasol

 • Digwyddiadau a phartneriaethau coleg / cymuned / diwydiant

Yr Erthygl Ddiweddaraf Rhagor O WybodaethSut i gysylltu â ni

T: 01978 548957

E: ruth.payton@cambria.ac.uk

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X