• Menter ac Entrepreneuriaeth

Trosolwg

Mentergarwch yw eich pasbort, Busnes yw eich awyren, bydd Coleg Cambria yn gallu rhoi eich tocyn i chi, felly neidiwch ymlaen ac i ffwrdd a chi ymlaen a chi”
Tarddiad…yn ôl ein myfyrwyr George Wilbraham, Gugulabazali Ndlovu and Tushar Bhatia a enillodd wobr.

Nid dim ond cystadlu sy’n bwysig; er bydd Coleg Cambria yn eich helpu i fod yn fwy mentrus a blaengar gyda’ch dysgu.

Ydych chi wedi meddwl am ddechrau’ch busnes eich hun erioed? Rydym yn gallu eich helpu gyda mentora unigol ac fel grŵp a chlybiau busnes sy’n addas i chi.

Cyfryngau CymdeithasolGwybodaeth Ychwanegol

I gael rhagor o wybodaeth am fentergarwch ac entrepreneuriaeth yng Ngholeg Cambria neu HWB IE y Gogledd Ddwyrain, cysylltwch â:

Rona Griffiths
Rheolwr Profiad Dysgwr a Menter
Coleg Cambria
Ffordd Celstryn
Cei Connah
Sir y Fflint
CH5 4BR
Rhif ffôn: 01978 26 7337 estyniad 7337
E-bost: rona.griffiths@cambria.ac.uk

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X