Trosolwg

Rydyn ni wedi ein lleoli ar Safle Iâl, ond mae ein tîm yn cynnwys dysgwyr o bob safle Coleg Cambria. Bob blwyddyn mae merched o wahanol glybiau yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn dod at ei gilydd i gystadlu dros Goleg Cambria. Rydym wedi cael llwyddiannau yn y gynghrair AOC a hefyd yng nghystadlaethau Cymru.
Hyfforddi

Byddwn yn hyfforddi ar brynhawn dydd Mercher a byddwn yn canolbwytio ar feithrin sgiliau, cryfder a chyflyru yn ogystal â datblygu strategaeth

Trefnwyd gemau ar gyfer prynhawniau Mercher hefyd.

Chwarae

Mae ein tîm Pêl-rwyd yn cystadlu yng Nghynghrair Gogledd-orllewin (Lloegr) 1 Cymdeithas Chwaraeon Colegau (AOC).

Rydyn ni hefyd yn cymryd rhan mewn cystadlaethau Colegau Cymru, a phetaem yn llwyddo yno, bydd y tîm yn cynrychioli Cymru yng nghystadlaethau Colegau Prydain. Rydyn ni’n cystadlu yng Nghwpan y Llywydd hefyd.

Gweithio

Mae cysylltiadau â Phêl-rwyd Cymru yn cynnig cyfleoedd i'n chwaraewyr wella eu profiadau dyfarnu. Bydd y rhai sydd â diddordeb mewn hyfforddi yn cael y cyfle i wirfoddoli mewn clybiau pêl-rwyd lleol hefyd.

Dysgu

Rydyn ni’n credu y dylai pob myfyriwr sy'n astudio cwrs yn Cambria gael cyfle i gynrychioli ein timau elît. Rydyn ni wedi ymrwymo i gyfuno rhagoriaeth academaidd a chwaraeon, gan gynorthwyo gydag uchelgais ein myfyrwyr yn yr ystafell ddosbarth ac ar y maes chwarae.

Yn ein hadroddiad diweddaraf gan Estyn, nododd yr arolygwyr fod y Coleg yn 'rhagorol’, gan wneud Cambria yn un o'r colegau mwyaf llwyddiannus ym Mhrydain, a'r coleg sy'n perfformio orau yng Nghymru.  I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, dilynwch y ddolen hon:

Canllaw Cyrsiau Llawn Amser 2018 - 2019

​Manylion Cyswllt

Rydyn ni’n unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwarae pêl-rwyd i gymryd rhan yn ein rhaglen. Rydyn ni’n cynnal treialon ar ddechrau'r tymor i ddewis chwaraewyr i'n dau dim. Mae ein tîm cyntaf yn cystadlu yn y gynghrair AOC. Rydyn ni'n cynnig tîm hamdden ar gyfer y rhai hynny nad ydynt eisiau cystadlu ond sy'n dymuno chwarae i fwynhau eu hunain ac i gymdeithasu gyda'u ffrindiau.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Danielle Coxey danielle.coxey@cambria.ac.uk

Galeri