Trosolwg

Yn Cambria, rydyn ni’n ceisio cynorthwyo ein hathletwyr ymhob camp, rydyn ni’n falch o gyflawniadau ein myfyrwyr ac yn rhoi cymorth ychwanegol iddynt i sicrhau eu llwyddiant yn eu maes dewisol. Ar hyn o bryd mae gennym athletwyr yn cynrychioli'r coleg ar lefel genedlaethol mewn chwaraeon fel:

  • Rhedeg traws gwlad

  • Golff

  • Taekwondo

  • Dartiau

  • Nofio

  • Gymnasteg

  • Motocrós

  • Athletau

  • Neidio Ceffylau

  • Dressage

Darllen rhagor
Hyfforddi

Mae gan fyfyrwyr sy'n cystadlu ar lefel genedlaethol hawl i gymorth a mentora ychwanegol trwy gynllun Mwy Galluog a Thalentog y coleg.

Chwarae

Mae ein hathletwyr unigol yn cynrychioli'r coleg mewn digwyddiadau Chwaraeon AoC a Cholegau Cymru.

Gweithio

Bydd myfyrwyr sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon yng Ngholeg Cambria yn cael y cyfle i gwblhau cymwysterau ychwanegol mewn nifer o weithgareddau gwahanol i hybu eu sgiliau.

Gallwn gynorthwyo’r rhai sydd â diddordeb mewn gwella eu medrau hyfforddi neu drefnu i gwblhau cymwysterau ychwanegol ac ennill profiad mewn clybiau ac ysgolion lleol.

Dysgu

Rydyn ni’n credu y dylai pob myfyriwr sy'n astudio cwrs yn Cambria gael cyfle i gynrychioli ein timau elît. Rydyn ni wedi ymrwymo i gyfuno rhagoriaeth academaidd a chwaraeon, gan gynorthwyo gydag uchelgais ein myfyrwyr yn yr ystafell ddosbarth ac ar y maes chwarae.

Yn ein hadroddiad diweddaraf gan Estyn, nododd yr arolygwyr fod y Coleg yn 'rhagorol’, gan wneud Cambria yn un o'r colegau mwyaf llwyddiannus ym Mhrydain, a'r coleg sy'n perfformio orau yng Nghymru. I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, dilynwch y ddolen hon:

Canllaw Cyrsiau Llawn Amser 2018 - 2019

​Manylion Cyswllt

Dylai athletwyr sy'n cystadlu ar lefel genedlaethol, gysylltu â Sally Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd a'r cymorth sydd ar gael yn y coleg.

sally.jones1@cambria.ac.uk