Academïau Pêl-droed Cambria

Pêl-droed Connah’s Quay Nomads

Mae Coleg Cambria yn dechrau ar ei bumed flwyddyn mewn partneriaeth â Chlwb Pêl-droed Crwydriaid Cei Connah, sydd yn un o'r timau gorau ym myd pêl-droed Cymru.

Darganfod Rhagor


Pêl-droed Cefn Druids

Mae tîm dynion Safle Iâl yn rhoi cyfle i fyfyrwyr pob cwrs yn Iâl gymryd rhan a chystadlu mewn strwythur cynghrair. Mae'r tîm yn cystadlu yng Nghynghrair Categori 3 AoC Gogledd Orllewin Lloegr ac enillodd yn 2014.
Tîm Dynion Coleg Cambria

Mae tîm dynion Safle Iâl yn rhoi cyfle i fyfyrwyr pob cwrs yn Iâl gymryd rhan a chystadlu mewn strwythur cynghrair.

Darganfod Rhagor


Pêl-droed Merched

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i bartneriaeth gyffrous gyda Sefydliad y Cae Ras i ddatblygu ein darpariaeth pêl-droed Merched llwyddiannus ymhellach.

Darganfod Rhagor
Darllen rhagor

Rygbi Cambria

Rygbi Dynion

Lansiodd Coleg Cambria a RGC gynllun strategol, gyda'r ddau sefydliad yn cyfuno eu gweledigaeth a'u gwerthoedd i roi cynllun uchelgeisiol ar waith i ddatblygu rygbi ledled Gogledd Ddwyrain Cymru. Wrth wraidd y strategaeth hon mae’r awydd i ymgorffori rygbi yn niwylliant Coleg Cambria a'i gymunedau lleol, y byddwn yn ei gyflawni trwy greu cyfleoedd dysgu, hyfforddi, chwarae a gwaith o safon uchel i'n myfyrwyr.

Darganfod Rhagor


Rygbi Merched

Lansiodd Coleg Cambria a RGC gynllun strategol, gyda'r ddau sefydliad yn cyfuno eu gweledigaeth a'u gwerthoedd i roi cynllun uchelgeisiol ar waith i ddatblygu rygbi ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru. Wrth wraidd y strategaeth hon mae’r awydd i ymgorffori rygbi yn niwylliant Coleg Cambria a'i gymunedau lleol, y byddwn yn ei gyflawni trwy greu cyfleoedd dysgu, hyfforddi, chwarae a gwaith o safon uchel i'n myfyrwyr.

Darganfod Rhagor
Darllen rhagor

Pêl-rwyd Cambria

Pêl-rwyd

Rydyn ni wedi ein lleoli ar Safle Iâl, ond mae ein tîm yn cynnwys dysgwyr o bob safle Coleg Cambria. Bob blwyddyn mae merched o wahanol glybiau yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn dod at ei gilydd i gystadlu dros Goleg Cambria. Rydym wedi cael llwyddiannau yn y gynghrair AOC a hefyd yng nghystadlaethau Cymru.

Darganfod Rhagor
Darllen rhagor

Hoci Cambria

Hoci

Mae hoci yn ddatblygiad newydd yn Cambria ar gyfer 2018/19. Rydym yn ceisio ffurfio tîm a chymryd rhan mewn digwyddiadau yn ystod y flwyddyn. Bydd Gemma Ible, cyn gôl-geidwad Hoci Lloegr, a Darlithydd Mynediad i Addysg Uwch yn arwain y datblygiadau hyn. Byddwn yn cael cymorth gan Hoci Cymru hefyd i sicrhau darpariaeth safon uchel i'n myfyrwyr.

Darganfod Rhagor
Cymerwch Ran
Darllen rhagor

Dreigiau Cambria

Dreigiau Cambria

Safle Llaneurgain yw ein cartref, ond mae ein tîm yn cynnwys dysgwyr o wahanol safleoedd Coleg Cambria i gyd. Dyma'r tro cyntaf i ni gystadlu ar lefel elît mewn cystadlaethau AOC a Natspec.

Y llynedd oedd y tro cyntaf i ni gystadlu ar lefel ryng-golegol. Enillodd Dreigiau Cambria saith allan o wyth cystadleuaeth ryng-golegol mewn: athletau, golff, pêl-droed, pêl-fasged, ffitrwydd, chwaraeon potes, saethyddiaeth / gweithgareddau awyr agored a thaflu. Rydyn ni’n bwriadu parhau i gystadlu â cholegau eraill yn ystod y flwyddyn i ddod.

Darganfod Rhagor
Darllen rhagor

Athletwyr Unigol Cambria

Athletwyr Unigol

Yn Cambria, rydyn ni’n ceisio cynorthwyo ein hathletwyr ymhob camp, rydyn ni’n falch o gyflawniadau ein myfyrwyr ac yn rhoi cymorth ychwanegol iddynt i sicrhau eu llwyddiant yn eu maes dewisol. Ar hyn o bryd mae gennym athletwyr yn cynrychioli'r coleg ar lefel genedlaethol mewn chwaraeon fel:

  • Rhedeg traws gwlad

  • Golff

  • Taekwondo

  • Dartiau

  • Nofio

  • Gymnasteg

  • Motocrós

  • Athletau

  • Neidio Ceffylau

  • Dressage


Darganfod Rhagor
Darllen rhagor

Tenis Cambria

Tennis @ Cambria

Mae Tennis @ Cambria yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Mae gennym garfan o 8 chwaraewr sydd wedi chwarae tennis ar lefel uchel y tu allan i'r Coleg neu sy’n gwneud hynny ar hyn o bryd. Bydd Carfan Tenis Cambria yn hyfforddi unwaith yr wythnos yng Nghanolfan Tennis Wrecsam a bydd yn cystadlu mewn twrnameintiau a chystadlaethau drwy gydol y flwyddyn academaidd.

Mae rhai o'n chwaraewyr tennis elît yn arwain y sesiynau cyfoethogi sydd wedi'u sefydlu i annog myfyrwyr i gymryd rhan yn y gamp.
Cymerwch Ran
Darllen rhagor