• Storïau i Ysbrydoli

erica and dan
Mae cyn-fyfyrwyr o’n safle yng Nglannau Dyfrdwy, Erica Hunt a Dan Gunner, wedi bod yn hyfforddi Athletau ac Amlchwaraeon i blant ysgolion lleol am y ddwy flynedd ddiwethaf ac wedi bod yn rhan o brosiectau i ysgogi unigolion i fod yn heini, a oedd yn golygu teithio i’r Eidal a Chaerdydd.

Aeth Erica o fod yn fyfyrwraig swil a oedd yn amharod i roi cynnig ar bethau newydd i fod yn fyfyrwraig hyderus, allblyg oedd yn barod i roi cynnig ar bethau newydd.

Enillodd wobr myfyriwr y flwyddyn Cambria Heini am ei hymroddiad a’i hymrwymiad i roi cynnig ar bethau newydd.

Gofynnwyd i Dan fod yn hyfforddwr o fewn ei ardal datblygu chwaraeon leol a chafodd ei gyflogi i hyfforddi yn y gymuned.


personal development 2
Gall myfyrwyr sy’n dymuno bod yn hyfforddwyr neu’n hyfforddwyr ffitrwydd mewn camp neu weithgaredd dewisol wneud cais am gyllid gan Cambria Heini os byddant yn gwirfoddoli i gyflenwi ar raglen gweithgaredd corfforol Cambria Heini.

Cynhaliodd Max Drinkwater sesiynau cylched i staff ar ôl i’r gefnogaeth gan Cambria Heini ei alluogi i gyflawni ei gymhwyster hyfforddi cylched.

Meddai Max ‘Roedd yn fuddiol iawn i mi redeg y sesiynau cylched ar gyfer Cambria Heini.

Mae’r gefnogaeth a gefais wedi rhoi’r sylfaen i mi gychwyn fy sesiynau fy hun yn y gymuned.’
Coleg Cambria, Deeside College web images. Pictures from gym and sports hall.


"Dim ond gair o ddiolch am roi 3 wythnos wych o weithgareddau Meddwl, Corff ac Enaid i'r dysgwyr Gwallt a Harddwch. Maent wedi ei fwynhau'n fawr ac wedi cael llawer o fudd o'r sesiynau, a minnau hefyd. Mae'r sesiynau wedi eu helpu i ddeall pa mor bwysig yw cadw meddwl, corff ac enaid iach a sut mae'n eu helpu i ddysgu a theimlo'n well a’i fod yn bleserus iawn. Bydd rhai dysgwyr yn ymuno ag ystafell ffitrwydd neu’n dilyn gweithgareddau gyda Cambria Heini a byddwn yn parhau i gynnig gweithgareddau yn ein sesiynau bugeiliol. Diolch i hyfforddwyr Cambria Heini."

Alison Hill Anogwr Bugeiliol Glannau DyfrdwyGallwch weld

newyddion diweddaraf Cambria Heini
ar Twitter a Facebook

Dysgu Rhagor


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â donna.welsh@cambria.ac.uk

Coronafeirws Newydd (COVID-19) - Diweddariad i Fyfyrwyr, Rhieni a GwarcheidwaidDarganfod Rhagor