• Datblygiad Personol

active-cambria-PD
Rhoddir cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu hunain mewn sgiliau meddalach megis hyder, cadw amser, gwytnwch a gwaith tîm yn ystod eu hamser yng Ngholeg Cambria.

Gall Cambria Heini gynnig cyfleoedd i chi ddatblygu eich sgiliau hyfforddi, TG, gweinyddu a marchnata o fewn y coleg a’r gymuned leol er mwyn hybu sgiliau personol.

Mae Coleg Cambria yn cynnig rhaglen wirfoddoli i’w myfyrwyr o’r enw ‘Arweinwyr Dibynadwy’, lle byddwch yn ennill tystysgrifau gwirfoddolwyr y Mileniwm, cymwysterau hyfforddi teithiau a mentora, i’ch galluogi i ddatblygu yn y swyddogaeth y dymunwch ei dilyn. Bydd modd i’r staff sy’n helpu fod yng ngrŵp cefnogwyr y coleg.

Gall y gwirfoddoli hwn eich helpu gyda’ch gwobr Dug Caeredin, Bagloriaeth Cymru a gloywi eich CV. I drafod ymhellach, anfonwch e-bost at donna.welsh@cambria.ac.uk .

Mae Cambria Heini yn gweithio ar y cyd â rhaglen MAT a gynlluniwyd i helpu’r myfyrwyr mwy abl a dawnus ddatblygu yn eu maes arbenigol.

A wnewch chi roi gwybod i’r coleg os oes gennych chi neu eich plentyn ddawn, a hefyd gadewch i’n cydlynydd Cambria Heini donna.welsh@cambria.ac.uk wybod os oes gennych ddoniau mewn hyfforddi, maeth, TG, Marchnata neu ffitrwydd.

Mae yna ddigonedd o gyfleoedd i loywi eich dawn yn ystod eich amser yng Ngholeg Cambria.


Represent Welsh Colleges in sports
Cynrychioli Colegau Cymru mewn chwaraeon
outdoor adventure challenges
Cymryd rhan mewn heriau antur awyr agored

Gallwch weld

newyddion diweddaraf Cambria Heini
ar Twitter a FacebookDysgu Rhagor

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â donna.welsh@cambria.ac.uk

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X