• Partneriaethau a chyllid

logos
Mae Coleg Cambria yn hoffi rhwydweithio’n weithredol a chydweithio â busnesau a chyrff llywodraethu cenedlaethol. Hyd yn hyn mae ein partneriaid yn cynnwys:


 • RGC (Rygbi Gogledd Cymru)

 • URC (Undeb Rygbi Cymru)

 • Athletau Cymru

 • Tennis Cymru

 • Aura Sport

 • Wrecsam Egnïol

 • Ystafelloedd Ffitrwydd

 • Glyndwr

 • Prifysgol Caer

 • CPD Wrecsam

 • Nomad Cei Connah

 • Ysgolion Cynradd Lleol

 • Colegau Cymru

 • Chwaraeon CyC (Cymdeithas y Colegau)

 • Dug Caeredin

 • CBDC (Cymdeithas Bêl-droed Cymru)

 • Cartrefi Nyrsio Lleol

 • Park run

 • Clwb Athletau Glannau Dyfrdwy

 • Iechyd Cyhoeddus CymruPe hoffech weithio gyda’r coleg ar brosiectau i helpu ein cymunedau lleol fod yn Heini, neu os oes angen gwirfoddolwyr arnoch i weithio yn eich clwb, cysylltwch â donna.welsh@cambria.ac.uk

Gallwch weld

newyddion diweddaraf Cambria Heini
ar Twitter a Facebook


Dysgu Rhagor


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â donna.welsh@cambria.ac.uk

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X