• Her Ffitrwydd a Lles

Fitness Challenge Welsh

Her Ffitrwydd a Lles

Bydd Coleg Cambria yn cynnal Her Ffitrwydd a Lles ar ein safle Glannau Dyfrdwy 11 Mai.

Dilynwch y ddolen isod i gyfrannu tâl mynediad cystadleuwyr sy’n £10 yr un neu dâl lawn y tîm.climbing wall and bouncy castle

Dewch â'ch teulu gyda chi i'ch cefnogi. Bydd gennym ni gastell gwynt, wal ddringo, ras hwyl a llawer rhagor o weithgareddau i roi cynnig arnyn nhw.

Gallwch weld

newyddion diweddaraf Cambria Heini
ar Twitter a Facebook

Dysgu Rhagor

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â donna.welsh@cambria.ac.uk