• Gweithgareddau Ffitrwydd

fitness activities
Yma yng Ngholeg Cambria rydym yn cynnig ystod eang o weithgareddau ffitrwydd a chwaraeon am ddim i staff a myfyrwyr i’w galluogi i fod yn heini yn ystod eu hamser yn astudio neu’n gweithio yn y coleg. Rydym yn deall pwysigrwydd cadw’n heini, yn enwedig ar ôl eistedd i lawr am y rhan fwyaf o’r dydd yn ystod gwaith a gwersi.

Mae'r gweithgareddau y mae Coleg Cambria yn eu cynnig am ddim yn cynnwys:

  • Troelli
  • Pilates
  • Ioga
  • Badminton
  • Tai chi
  • Hyfforddiant cryfder
  • a llawer rhagor

fitness activities_1
Mae gan Goleg Cambria ystafelloedd ffitrwydd ar gael i’r staff eu defnyddio am ddim ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy a Llysfasi, ynghyd ag ystafelloedd ffitrwydd preifat o'r enw ‘Lifestyle Fitness’ ar safle Glannau Dyfrdwy. Mae nifer o ystafelloedd ffitrwydd preifat eraill ger ein safleoedd ar Ffordd y Bers ac Iâl, gyda’u haelodaeth yn dechrau am ddim ond £18.99. Mae Coleg Cambria yn cynnig nifer o ostyngiadau i’w staff hefyd mewn ystafelloedd ffitrwydd yn Wrecsam, Sir y Fflint a Swydd Gaer fel rhan o'n hwb lles staff.

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X