• Gwobr Dug Caeredin

DofE-logo-1
Mae Coleg Cambria yn cynnig y cyfle i bob myfyriwr a staff o dan 24 oed ennill gwobr Dug Caeredin yn ystod eu hamser yn y coleg. Rydym yn goleg blaenllaw yng Nghymru o ran darparu’r Cynllun Dug Caeredin, gydag oddeutu 100 o fyfyrwyr yn derbyn eu gwobrau efydd, arian ac aur yn 2017-2018.

Am ragor o wybodaeth neu i gofrestru ar gyfer gwobr Dug Caeredin, cysylltwch â’r cydlynydd Dug Caeredin Alan.lowry@cambria.ac.uk neu ewch i’w gwefan www.dofe.org

Galeri

DoE-min
DoE_2-min
DoE_1-min
DoE_3-min

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X