• Gwersylloedd Gwyliau Cambria Heini

IMG-0276

Gwersylloedd Gwyliau Cambria Heini

Cadwch eich plant yn heini trwy gydol gwyliau’r ysgol gyda Gwersylloedd Gwyliau Cambria Heini yng Nglannau Dyfrdwy!

Mae ein tîm o hyfforddwyr cyfeillgar, proffesiynol a chymwys yn cyflwyno gweithgareddau, digwyddiadau a sesiynau hwyliog ac ysbrydoledig sydd wedi’u dylunio i gefnogi meddwl, corff ac enaid eich plentyn.

O bêl-droed i ioga, athletau i gelf a chrefft, bydd ein tîm cymwys o hyfforddwyr cyfeillgar, proffesiynol yn cyflwyno sesiynau deniadol i ddatblygu gwytnwch, cryfder, hyder a ffitrwydd eich plentyn.

Mae’r gwersylloedd yn cael eu cynnal bob hanner tymor ac yn ystod tair wythnos o’r gwyliau haf.

Sylwch fod angen i blant ddod â lluniaeth fel diodydd, byrbrydau a chinio gyda nhw, yn ogystal â gwisgo dillad chwaraeon ac esgidiau addas ar gyfer gweithgareddau dan do a thu allan.

Y Gwersylloedd Gwyliau Cambria Heini Nesaf:

Dates: Dydd Llun 30 Mai, dydd Mawrth 31 Mai a dydd Mercher 1 Mehefin

Lleoliadau: Glannau Dyfrdwy

Amseroedd: 9.30am to 3.30pm

Oesoedd: 5 - 11 oed

Pris:£20 y diwrnod neu £55 am 3 diwrnod

Archebu: Ffurflen Archebu
IMG-0268

Sesiynau Athletau Iau

Mae plant rhwng 5 a 9 oed yn cael eu gwahodd i ymuno â ni am sesiwn rhedeg, neidio a thaflu sy’n hwyl a deniadol bob dydd Llun a dydd Mercher o 6pm tan 7pm yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy, Cei Connah.

Pris sesiynau yw £5.00 y plentyn (taliad heb arian parod) ac mae’n hanfodol cadw lle ymlaen llaw.

I gadw lle i’ch plentyn, cwblhewch y ffurflen hon ac arhoswch am e-bost gan Donna Welsh i gadarnhau eich lle (yn anffodus ni allwn roi lle i bobl sydd heb gadw lle).

Er mwyn cymryd rhan, dylai plant wisgo esgidiau rhedeg a dillad chwaraeon, a dod â diod o ddŵr neu sudd gyda nhw.

Gallwch weld!

newyddion diweddaraf Cambria Heini ar Twitter I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â donna.welsh@cambria.ac.uk

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X