• Cambria Heini

cam-life

Gwefan Cambria Heini

Yma yng Ngholeg Cambria, mae gennym weledigaeth i ysgogi ein staff a’n myfyrwyr i gyd i fod yn heini, iach a gofalgar. Ein dymuniad yw creu dyfodol o weithlu rhagweithiol ac amrywiol ar gyfer Cymru a’r DU.

Dros y tair blynedd diwethaf, mae ein Strategaeth Cambria Heini wedi helpu i gefnogi ein gweledigaeth. Mae staff a myfyrwyr wedi dod yn fwy ymwybodol o’u hiechyd, eu lles a’u lefelau gweithgaredd corfforol.

Mae Cambria Heini yn cynnig gweithgareddau iechyd, lles a ffitrwydd a dyddiau cynghori am ddim i bawb yng Ngholeg Cambria, gan ymgysylltu a’n ein staff a’n myfyrwyr, a’u cefnogi i droi unrhyw arferion drwg yn rhai da. Rydym wedi gweld llawer o staff a myfyrwyr yn ffynnu yn sgil y cyfleoedd a roddwyd iddynt, megis pwysau gwaed is, mwy o hyder, datblygiad emosiynol gwell a cholli pwysau.

Mae Cambria Heini hefyd yn cynnig profiad ymarferol i fyfyrwyr ddatblygu eu hunain a’u CVs trwy gyfleoedd hyfforddi, Dug Caeredin, gwobrau hyfforddi amrywiol, gwirfoddoli yn y gymuned neu o fewn y coleg a phrosiectau Erasmws+. Am ragor o wybodaeth am yr hyn y gall Cambria Heini ei gynnig i chi, cliciwch ar y blychau isod.

Active-Cambria-ENG-560x310
Iechyd a Llesiant

Rhagor O Wybodaeth

Gweithgareddau Ffitrwydd

Rhagor O Wybodaeth

Gwobr Dug Caeredin

Rhagor O Wybodaeth

Gallwch weld!

newyddion diweddaraf Cambria Heini ar Twitter I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â donna.welsh@cambria.ac.uk

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X