• Coleg Cambria, Deeside College web images. Pictures from gym and sports hall.
  • Coleg Cambria, Deeside College web images. Pictures from gym and sports hall.
  • active
  • active 2
  • active 3
  • Coleg Cambria, Deeside College web images. Pictures from gym and sports hall.
  • Coleg Cambria, Deeside College web images. Pictures from gym and sports hall.
  • Coleg Cambria, Deeside campus, web images.

Bod yn Heini @Cambria

Rydym yn darparu llawer o gyfleoedd i bawb i wella eu ffitrwydd ar gyfer y coleg, gwaith a bywyd. Mae gwybodaeth am weithgareddau corfforol ac ymwybyddiaeth o iechyd ar gael i fyfyrwyr ar bob safle.

Chwaraeon Elit@ Cambria

Rydym yn sicrhau bod athletwyr elit yn cael cyfle i symud ymlaen mewn cystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol gyda'r nod yn y pen draw o gynrychioli eu camp yn rhyngwladol. Cysylltwch â ni i gael gwybodaeth ar dimau’r coleg, y strwythur cystadlu a chymorth i athletwyr elit. E-bost donna.welsh@cambria.ac.uk

Future Sport@Cambria

Rydym yn cysylltu â chymunedau ehangach, cyrff llywodraethu cenedlaethol, colegau Cymru a sefydliadau allanol eraill. Mae rhestr o’n partneriaid, cyllid, ffynonellau gwirfoddoli a phrosiectau cymunedol ar gael isod. Cysylltwch â donna.welsh@cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Rhaglenni Gwirfoddoli

Dug Caeredin
Gwirfoddolwyr y Mileniwm
Arweinwyr Chwaraeon
Llysgenhadon Ifanc
Cymwysterau NGB

Gwobr Dug Caeredin (DofE)

Mae Coleg Cambria yn cynnig cyfle i ddysgwyr gymryd rhan yng Ngwobr Dug Caeredin tra byddant yn astudio yng Ngholeg Cambria. Bydd y wobr ar gael ym mis Medi 2017.

Bydd y dysgwyr yn cwblhau adrannau corfforol, gwirfoddoli, dysgu sgiliau, ymarfer alldaith ac alldaith derfynol.

I gael rhagor o wybodaeth am y wobr, cliciwch ar y ddolen yma
Darllen rhagor

Ffrydiau Cyllido

Colegau Cymru
Cist Cymunedol Chwaraeon Cymru
Gemau Stryd
Us Girls
Coleg Cambria

Partneriaethau

Sport Wales
Sport Flintshire
Sport Denbighshire
Sport Wrexham
Lifestyle Fitness
Welsh Colleges
Colegau Cymru
Welsh Cycling
Golf Wales
Welsh Tennis
Nomads FC
Welsh Athletics
Cambria-Life-banner

"Mae'r rhaglen chwaraeon wedi fy helpu i deimlo'n fwy hyderus amdana i fy hun ac mi wnaeth i mi fod eisiau parhau gyda fy ffordd iach o fyw. Unwaith y byddwch chi wedi dechrau ni fedrwch chi roi’r gorau iddo!"

Laura West, myfyriwr Gofal Plant yng Ngholeg Cambria.


Cambria-Life-banner

"Mi wnaeth y rhaglen chwaraeon helpu i roi egni i ni.”

Lyndsey Davies a Lucy Davies, myfyrwyr Paentio ac Addurno.


Cambria-Life-banner

"Mae'r rhaglen chwaraeon wedi helpu i’n gwneud ni yn fwy ffit."

Ernestas Klimantausiciaus a Lukas Ugianskas, myfyrwyr Gwneuthuro a Weldio a Pheirianneg.