Ers mis Ebrill 2018, mae gan fyfyrwyr hawl i bob un o'r canlynol yn Gymraeg:
Llythyrau
Gwneud cais am gyllid
Gwasanaethau cwnsela
Tystysgrifau
Cyfarfodydd
Llythyr croeso
Cyflwyno gwaith ysgrifenedig
Prosbectysau
a thiwtor personol sy'n siarad Cymraeg.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at help.cymraeg@cambria.ac.uk
Darllen rhagor