Polisi'r Gymraeg

Mae Coleg Cambria yn croesawu'r ymrwymiadau a nodir yn Safonau'r Gymraeg, a gyflwynwyd dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, a bydd yn parhau i fynd ati i hyrwyddo'r Gymraeg yn weithredol ymysg ei staff a'i fyfyrwyr. Fel rhan o'i gyfraniad tuag at ddiwylliant, cymdeithas ac economi Cymru, mae'r coleg wedi ymrwymo i beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg.
Gweler ein Polisi'r Gymraeg yn llawn isod.
Darllen rhagor

Dogfennau