Brecwast Iach AM DDIM i bob myfyriwr

Mae gan unrhyw fyfyriwr ar unrhyw safle Coleg ac ar unrhyw ddiwrnod hawl i gasglu a AM DDIM brecwast iach o unrhyw un o allfeydd bwyta'r Coleg.

Daeth AM DDIM mae cynnig brecwast iach ar gael rhwng 8am a 9.15am.

Rhaid i fyfyrwyr gyflwyno cerdyn adnabod Coleg dilys a bod yn gwisgo llinyn eu Coleg.
Darllen rhagor

Beth sydd ar y fwydlen?

Dewiswch un o'r isod:

Tafell o dost
Bar grawnfwyd
Darn o ffrwythau

Ychwanegwch ddiod o'r rhestr isod:

te
Coffi
Potel o ddŵr

Ble?

Ar gael ym mhob siop fwyta yn y Coleg

Pryd?

Rhwng 8am - 9.15am