• David Jones OBE – Prif Weithredwr

  Daeth David Jones yn Brif Weithredwr Coleg Cambria ar 1 Awst 2013. Mae penodiadau allanol presennol David yn cynnwys; Cadeirio Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy; aelod o Gyngor Cymru Cydffederasiwn Diwydiant…

  Dysgu rhagor
 • Steve Jackson- Prif Swyddog Gweithredol a Dirprwy Brif Weithredwr

    Mae Steve wedi gweithio yng Ngholeg Cambria a Choleg Glannau Dyfrdwy cyn hynny, ers 1994. Yn ystod y cyfnod hwn mae wedi ennill profiad helaeth yn y sector Addysg…

  Dysgu rhagor
 • Sue Price – Pennaeth

  Ymunodd Sue Price â  Choleg Cambria fel Pennaeth yn 2016. Mae Sue yn athrawes gymwysedig ac mae ganddi Radd Meistr mewn Rheoli Addysg sy’n cyfuno ei chefndir academaidd a galwedigaethol….

  Dysgu rhagor
 • Vicky Barwis – Cyfarwyddwr Dysgu yn y Gwaith ac Ymgysylltu â Chyflogwyr

  Cafodd Vicky Barwis ei phenodi i swydd Cyfarwyddwr Ymgysylltu â Chyflogwyr yn 2015.  Ar ôl bod yn gweithio i’r coleg ers 2000 fel Swyddog Cyllid i ddechrau, ac yna fel Rheolwr Cyllid…

  Dysgu rhagor
 • Rick Bedson- Pennaeth Ystadau a Chyfleusterau

  Ar ôl cwblhau gyrfa filwrol lwyddiannus, symudodd Rick i weithio i’r sector addysg yng Nghymru, gan arbenigo mewn Rheoli Ystadau, a oedd yn cynnwys Iechyd, Diogelwch a Chynaliadwyedd.  Bu’n gweithio…

  Dysgu rhagor
 • Carys Davies- Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Dysgu

  Penodwyd Carys Davies i swydd Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Dysgu Cynorthwyol yng Ngholeg Cambria ym mis Mehefin 2016.  Daeth Carys i’r coleg o Seland Newydd yn 2005, lle bu’n rheoli…

  Dysgu rhagor
LoadingLlwytho Rhagor