Trosolwg

Rydym yn goleg DU sydd wedi hen sefydlu ei hun ac rydym wedi arbenigo ym myd addysg bellach ers dros 60 mlynedd. Rydym yn falch iawn o’r canlyniadau ardderchog mae ein myfyrwyr yn llwyddo i’w cyflawni, a’r amgylchfyd dysgu a’r gefnogaeth o’r radd flaenaf rydym yn ei ddarparu i’n myfyrwyr.

Mae digon o gyrsiau i ddewis ohonynt a byddwch yn cael profiad cyffredinol o Brydain wrth astudio yma, o fod yn aros gyda theulu Prydeinig i gael gweld golygfeydd Prydain. Bydd hyn i gyd yn eich helpu i wella eich gwybodaeth am Brydain, ei hieithoedd a’i diwylliant a pherffeithio eich Saesneg llafar.

Yn ogystal â darparu ar gyfer unigolion, y mae llawer ohonynt yn mynd ymlaen i astudio mewn prifysgolion ac addysg uwch, rydym yn cynnig nifer o ddewisiadau i grwpiau o fyfyrwyr o ysgolion i fwynhau arhosiad byrrach gyda ni i astudio ac i wella eu Saesneg.
Darllen rhagor

Pam astudio yma?

Tiwtoriaid profiadol, gyda chymwysterau uchel ac ymroddiad 100%.

Y dewis ac ystod gorau o gyrsiau galwedigaethol ac academaidd.

Campysau digidol - y dechnoleg ddiweddaraf i wella eich profiad dysgu.

Cyfleusterau o’r radd flaenaf - gan gynnwys chwaraeon, gwyddoniaeth, celfyddydau a thechnoleg.

Cyfle i gael profiad gwaith go iawn trwy ein cysylltiadau â busnesau a diwydiannau lleol.

Cymorth gydag astudio - gosod targedau a thiwtor personol i’ch help i gyflawni eich gorau glas!

Gwasanaeth 'cyfarfod a chyfarch’ am ddim o feysydd awyr a gorsafoedd bysiau lleol.

Cludiant am ddim i’ch llety neu i’r cartref y byddwch yn aros ynddo.

Costau byw - ymhlith yr isaf yn y DU.
Darllen rhagor

Prosbectws

EU Weld

euWeld logo (2)
Pecyn hyfforddi digidol i feithrin arbenigwyr Ewropeaidd mewn technolegau weldio

Partneriaid

  • LEADER CENTER CAMIS – UNIVERSITY POLITEHNICA BUCUREŞTI

  • MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU LTD – MECB (MT)

  • INSTITUT ZA VARILSTVO D.O.O. (SL)

  • PRIFYSGOL TECHNOLEG AC ECONOMEG BUDAPEST – BME – (HU)

  • COLEG CAMBRIA (PRYDAIN)


Amcan

ERASMUS+ Prosiect KA2 – gwerth 196,000 Ewro
Hyd: 01/09/2016 – 31/08/2018

Nod y prosiect 2 flynedd hwn yw gwella sgiliau weldio myfyrwyr VET a rhanddeiliaid o Malta, Romania, Slovakia, Hungary a Phrydain.

Y prif amcan yw creu pecyn cwrs digidol gyda chymhwyster wedi’i strwythuro i gydymffurfio â’r Fframwith Cymwysterau Ewropeaidd (EQF).

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r wefan swyddogol drwy glicio ar y ddolen isod:
Darganfod Rhagor

Neu cofrestrwch yma drwy glicio ar y ddolen:
cofrestrwch

Gallwch lawrlwytho newyddlenni’r prosiect i gael yr wybodaeth ddiweddaraf:
Darganfod Rhagor Darganfod Rhagor Darganfod Rhagor Darganfod Rhagor
Darllen rhagor