Cymorth Unigol ac i Grwpiau

Mae Darlithydd Arbenigol Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn darparu:

● Asesiad a chymorth 1:1 i alluogi dysgu annibynnol. Maent yn gallu darparu gwersi i gyflwyno ffyrdd newydd o weithio i ddysgwyr.

● Efallai cytunir ar Gynllun Dysgu Ychwanegol i gyflawni eich nod.

Cymorth i Grwpiau

Mae’r Darlithwyr Arbenigol ADY, Mentoriaid Cynhwysiad a Mentoriaid ASD
yn gallu cynnig sesiynau i grwpiau.
Mae’r sesiynau wedi’u cynllunio i feithrin sgiliau yn y meysydd a ganlyn:

● Technoleg gynorthwyol

● Dysgu’n effeithiol

● Rheoli amser

● Techneg Arholiadau a phryder

● Cynllunio traethodau ac aseiniadau.

● Ystod o sgiliau astudio i fodloni anghenion y dysgwyr.

Cymorth yn y dosbarth

● Mae cymorth yn y dosbarth ar gael i bob dysgwr ar gyrsiau Sylfaen a Lefel 1
gan dîm o gymorthyddion dysgu.

Cymorth Pwrpasol

● Gellir trefnu cymorth 1:1 i ddysgwyr ar unrhyw gwrs petai angen hynny, er enghraifft, gofal personol neu gymorth cyfathrebu.
Darllen rhagor

Technoleg Gynorthwyol

Mae meddalwedd darllen ac ysgrifennu ar gael i bob dysgwr.

Caledwedd Cynorthwyol

Yn dilyn cyfarfod cychwynnol ac asesiad, petai angen, gallwn ddarparu caledwedd i gynorthwyo gyda’ch dysgu, fel benthyca:

● Caledwedd

● Gliniadur /Chromebook

● Dewisiadau amgen i fysellfwrdd a llygoden

● Dyfeisiau symudol i chwyddo maint testun

Rydym hefyd yn rhoi cymorth unigol neu i grwpiau sut i wneud y defnydd gorau o feddalwedd a chyfarpar.
Darllen rhagor