Cynhaliodd Coleg Cambria Her Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) i ysgolion am y tro cyntaf. Roedd hon y cyntaf o gyfres o gystadlaethau Sgiliau Cymru y mae Llywodraeth Cymru yn eu hariannu. Daytun Unitt, un o ddarlithwyr y coleg oedd wrth y llyw.  

Roedd dros 200 o ddisgyblion Blwyddyn 7 wedi cymryd rhan yn y cystadlaethau rhagarweiniol. Aeth tri thîm o ddwy ysgol ymlaen i gystadlu yn y rownd derfynol, a oedd yn cael ei chynnal ym Mhafiliwn Rhyngwladol Maes Sioe Frenhinol yn Llanfair ym Muallt.

Roedd gofyn i’r cystadleuwyr ddylunio balŵn ac adeiladu car sy’n cael ei bweru gan falŵn dan bwysau. Daytun Unitt, Rheolwr Tîm Prydain WorldSkills ac Arbenigwr mewn Heriau Timau Gweithgynhyrchu ysgrifennodd y dasg a chysylltu gydag ysgolion ar hyd a lled Cymru.

Daytun a oedd yn beirniadu’r gystadleuaeth, ac mae hefyd yn darlithio yn y Ganolfan Technoleg Peirianneg newydd yn Ffordd y Bers; dywedodd:

“Bydd y gystadleuaeth yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn, ac rydyn ni’n gobeithio gan ychwanegu at ddiddordeb ysgolion mewn STEM trwy gynnig y cyfle i ragor o ysgolion ledled Cymru.”

Dywedodd Sue Quirk o Ysgol Glan y Môr: “Dyma gyfle anferthol ar gyfer adolygu’r cwricwlwm newydd a’i ddiwygio. Mae’r gystadleuaeth yn galluogi disgyblion i roi eu gwybodaeth ar waith a meithrin sgiliau meddwl yn feirniadol.”

Dywedodd Tili ac Elain, cystadleuwyr o Ysgol Uwchradd Caereinion:

“Fe wnaethon ni fwynhau’r profiad a’r cyfle i ddefnyddio offer ymarferol i ddylunio a chreu’r car. Fe wnaethon ni fwynhau cydweithio ac arbrofi wrth wella’r dyluniad.”

yn ôl