Yn ddiweddar, fe wnaeth staff o Goleg Cambria gwblhau eu tystysgrif NEBOSH mewn Rheoli Iechyd a Lles yn y Gweithle, gyda chyfradd lwyddo o 100%.   Roedd cyfradd lwyddo o 100% gan fyfyrwyr Adeiladu NEBOSH hefyd, sy’n atgyfnerthu bod Coleg Cambria yn arwain y sector cymwysterau NEBOSH.

Mae Tystysgrif NEBOSH mewn Rheoli Iechyd a Lles yn y Gwaith yn gymhwyster gwerthfawr ar gyfer rheolwyr cyffredinol, goruchwylwyr, gweithwyr proffesiynol AD, gweithwyr proffesiynol diogelwch ac unrhyw sydd â chyfrifoldeb o ddydd i ddydd am iechyd a lles gweithwyr.

Roedd cynrychiolwyr o Goleg Cambria a chynrychiolwyr eraill o wahanol sectorau ar y cwrs, gan gynnwys y sector adeiladu.  Yn y diwydiant adeiladu, mae Iechyd a Lles yn  ffactor pwysig, ac mae’r cwrs hwn yn cysylltu popeth gyda’i gilydd.

Mae cwrs iechyd galwedigaethol NEBOSH yn canolbwyntio ar iechyd yn y gwaith, a bydd o fudd i gwmnïau ym mhob sector i wella effeithlonrwydd ac i galonogi eu gweithlu.  Bydd yn galluogi rheolwyr i leihau absenoldeb salwch, annog pobl i ddod yn ôl i’r gwaith lle bo hynny’n bosib, ac i drin materion iechyd a lles eu staff yn effeithiol.

Trwy alluogi ei staff i gwblhau’r dystysgrif hon, mae Coleg Cambria yn dangos ei ymrwymiad i les yn y gwaith ac yn sicrhau bod gweithwyr sy’n wynebu problemau yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth.

Dywedodd Sophie Wilson o Bebington & Wilson Ltd, sydd wedi cwblhau’r dystysgrif:

“Mae’r cwrs wedi bod yn hynod ddefnyddiol, ac mae wedi cyflwyno dulliau i mi a fydd yn fy helpu yn fy swydd ac iechyd a lles gweithwyr.”

Dywedodd Cheryl Parkinson, tiwtor Iechyd a Lles: “Roedd y deunydd a gafodd ei ddefnyddio yn ystod y cwrs hwn yn atyniadol, ac yn bywiogi dychymyg y dysgwyr wrth fod yn berthnasol i’r gweithle.”

Dywedodd Lesley Rasmussen, Dirprwy Gyfarwyddwr yng Ngholeg Cambria:

“Gyda materion Iechyd Meddwl yn y gweithle’n cynyddu, mae’r cymhwyster hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau priodol i sefydliadau i gynorthwyo’n gadarnhaol gyda lles y gweithlu.  Bydd hyn yn ei dro yn arwain at weithlu ffyddlon a chyfradd is o absenoldeb.

“Yn Ysgol Fusnes Cambria, rydyn ni’n ymdrechu i ddarparu cymwysterau i gyflogwyr sy’n cael effaith gadarnhaol ar eu sefydliadau.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau NEBOSH a chyrsiau eraill sydd ar gael yn Ysgol Fusnes Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk  neu ffoniwch 0300 30 30 007.

yn ôl