Her Beicio Cambria i Elusen

 

Gwnaeth dau aelod o staff o Goleg Cambria Llaneurgain a Llysfasi gymryd rhan mewn her anferthol o feicio i dri maes awyr Ambiwlans Awyr Cymru o fewn 48 awr er budd elusen dewisedig y coleg, Ambiwlans Awyr Cymru.

Mae Ian Moss a Jay Jackson yn gweithio yn Nhîm Ystadau’r coleg. Gyda chefnogaeth Colin Edwards, teithiodd y ddau o Gaernarfon ar hyd arfodir Gogledd Cymru cyn troi am y de i Faes Awyr y Trallwng, ac yna ymlaen i Lanelli; cyfanswm o 240 milltir.

Dywedodd Ian, a gymerodd ran mewn her tebyg llynedd drwy feicio o Gaergybi i Gaerdydd:

“Roedd hon yn her anodd, ac roedd Jay a minnau wedi bod yn paratoi’n galed o flaen llaw. Dwi’n falch iawn ein bod ni’n dau wedi gorffen yr her o fewn 48 awr. Roedd yn werth chweil gwybod ein bod yn codi arian i elusen.”

yn ôl