• Cambria’n Cwblhau Gweithgareddau Cyfnewid 24 Awr

Mae Coleg Cambria wedi cynnal gweithgareddau cyfnewid 24 awr i godi arian er budd elusen i blant.

Dechreuodd y cyfan nos Lun 21 Mai gyda chwaraeon megis pêl-rwyd, athletau a rygbi. Nod y trefnwyr oedd nid yn unig codi gymaint o arian â phosib i’r NSPCC, ond hyrwyddo gweithgareddau sy’n gallu cefnogi lles meddyliol a chorfforol, a’r cyfan yn cyfrannu at strategaeth Heini@Cambria.

Yn ystod y noson roedd taith gerdded ar Foel Famau, taith feicio statig ar safle Glannau Dyfrdwy, a, wrth i’r haul wawrio, sesiwn Tai Chi yn Llaneurgain.

Ymysg yr uchafbwyntiau oedd cerdded geifr, yoga, dawnsio salsa, sglefrio iâ, futsal a thrampolinio.

Dywedodd Paula Wood, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm, bod y gweithgareddau cyfnewid 24 awr wedi cyfuno ochr ofalgar Cambria ag ethos ei strategaeth les, i annog gweithgareddau cadarnhaol sy’n hybu ymwybyddiaeth o iechyd meddyliol a chorfforol.  

“Dyma rywbeth rydym wedi bod yn ei gynllunio ers tro, digwyddiad epig 24 awr sy’n cynnwys llawer o weithgareddau gwahanol,” dywedodd Paula.

“Roedd yn gyfle gwych i ni godi arian er budd NSPCC, ond hefyd i hybu ymwybyddiaeth o beth allwn ni gyd ei wneud er mwyn cefnogi lles meddyliol a chorfforol.  

“Roedd gennym lawer o weithgareddau poblogaidd, ond hefyd ambell gêm a theithiau hwyl ac anarferol a oedd yn apelio at bobl o bob lefel ac oedran – roedd yno rywbeth i bawb.”

Roedd y gweithgareddau cyfnewid 24 awr hefyd yn cynnwys sesiynau a oedd yn tynnu sylw at fwyta’n iach ac ymwybyddiaeth ofalgar, negeseuon sydd wrth wraidd strategaeth lwyddiannus Heini@Cambria y coleg.

Wedi’i lunio yn unol â chyrff cenedlaethol gan gynnwys Chwaraeon Cymru a Cholegau Cymru, mae’r cynllun wedi helpu annog amgylchedd gwaith positif ac iach wrth weithredu fel arfer orau ar gyfer rhai o brif sefydliadau’r wlad gan ddefnyddio tri chategori penodol –  Cadw’n Heini, Chwaraeon Elit a Chwaraeon y Dyfodol.

Roedd y gweithgareddau cyfnewid yn dod i ben yn safle Llysfasi’r coleg, lle roedd y Prif Weithredwr David Jones yn derbyn y baton yn barod iddo gwblhau ei her ei hun fis nesaf, sy’n cynnwys Cylch Cerdded Cambria 48 milltir gan ymweld â phob safle’r coleg mewn un diwrnod.

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgareddau cyfnewid 24 awr, ewch i www.cambria.ac.uk/24hourrelay

yn ôl