Yn ddiweddar, dychwelodd staff yn ôl i’w swyddi dyddiol ar ôl bod yn casglu gwobr fawreddog ar ran y coleg yn Glasgow.

Derbyniodd Coleg Cambria y wobr “Safon Aur y Llywydd 2017” am Reolaeth Iechyd a Diogelwch rhagorol gan y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau (RoSPA).

Y wobr safon “Aur” yw’r wobr uchaf posib yng nghynllun gwobrwyo mawreddog RoSPA a gynhelir bob blwyddyn. Dyfernir “Safon Aur y Llywydd” i sefydliadau sydd wedi ennill y wobr safon “Aur” am ddeg mlynedd yn olynol. Nid yn unig eu bod wedi cynnal y safon, ond hefyd wedi dangos gwelliannau amlwg bob blwyddyn.

Mae’r cynllun Gwobrwyo Iechyd a Diogelwch RoSPA yn agored i fusnesau a sefydliadau o bob math a maint ledled Prydain a thramor.

Bu Tina Davies, Technegydd Iechyd, Diogelwch a Chynaliadwyedd, yn casglu’r wobr ar ran Coleg Cambria yn y seremoni wobrwyo mawreddog yng ngwesty’r Hilton yn Glasgow. Dywedodd Tina “Mae myfyrwyr a staff Coleg Cambria wedi bod yn gweithio’n galed i sicrhau bod iechyd a diogelwch yn parhau i fod yn hynod bwysig. Mae hyn yn dangos ein bod wedi ennill y safon aur am ddeuddeg mlynedd yn olynol; dyma’r uchaf yn y cynllun. Roedd hi’n bleser derbyn y wobr ar ran y coleg, y staff a’r myfyrwyr.”

Yn y llun mae Niki Shuttleworth, Swyddog Iechyd, Diogelwch a Chynaliadwyedd, a Tina Davies, Technegydd Iechyd, Diogelwch a Chynaliadwyedd Coleg Cambria.

yn ôl