Mae Coleg Cambria yn dathlu Wythnos Prentisiaethau Cymru gyda gweithgareddau amrywiol a thrwy gydnabod cyn-fyfyrwyr a myfyrwyr presennol y coleg.

Mae Wythnos Prentisiaethau Cymru yn dathlu sut mae prentisiaethau yn cael effaith gadarnhaol ar unigolion, busnesau a’r economi. Mae’r coleg wedi trefnu digwyddiadau i hyrwyddo prentisiaethau a siarad â chyflogwyr a myfyrwyr presennol y coleg am fuddion prentisiaethau.

Yn ystod yr wythnos, cynhelir llawer o ddigwyddiadau gan gynnwys: Parthau Prentisiaethau yn Nigwyddiadau Agored safleoedd Glannau Dyfrdwy, Iâl, a Ffordd y Bers; digwyddiad Cyfarfod y Cyflogwr yn Ffordd y Bers; a rhannu llawer o weithgareddau ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae’r coleg hefyd yn dathlu llwyddiannau ei fyfyrwyr. Un enghraifft yw Sandra Lister o Dreffynnon, sy’n gweithio i Local Solutions fel Cydlynydd Llety â Chymorth a Nightstop Conwy.

Dywedodd Sandra, sy’n astudio NVQ Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad yn y coleg:

“Rydw i wrth fy modd gyda fy swydd, ac mae’r brentisiaeth wedi ychwanegu at fy ngallu. Rydw i wedi mwynhau rhoi fy ymennydd ar waith a datblygu fy nealltwriaeth. Mae wedi fy helpu i ddeall y meddylfryd sydd y tu hwnt i arfer da.

“Mae astudio fel myfyriwr aeddfed yn gallu bod yn anodd yn enwedig wrth ystyried popeth. Felly mae hi’n bwysig rhannu’r heriau i dasgau haws i’w trin. Mae’n rhaid canolbwyntio ar heddiw yn unig. Mae eisiau ystyried beth allwch chi ei wneud heddiw, waeth pa mor fach yw’r dasg, fel eich bod gam yn nes at y nod. Gwnewch un peth, ac mae unrhyw beth ychwanegol yn fonws.”

Mae Sandra yn gobeithio dechrau cymhwyster Lefel 3 mewn Adfocatiaeth yn fuan.

Dywedodd Tom Curtis o Dreffynnon, sy’n brentis Peirianneg Awyrennau yn Magellan:

“Mi wnes i ddewis dilyn prentisiaeth oherwydd roeddwn i’n teimlo ei fod yn llwybr gwell na mynd i’r brifysgol gan fy mod i wedi clywed am sawl un a oedd yn cael trafferth dod o hyd i swydd ar ôl gorffen yn y brifysgol. Mi wnes i fwynhau’r pedair blynedd roeddwn i’n dilyn y brentisiaeth. Mae fy nghydweithwyr yn wych, ac mae’r amrywiaeth o fewn fy swydd yn ennyn fy niddordeb.

“Yn y dyfodol, rydw i’n gobeithio bod yn beiriannydd awyrennau cymwys, a pharhau â fy ngyrfa yn Magellan.”

I gael rhagor o wybodaeth am brentisiaethau, ewch i www.cambria.ac.uk/apprenticeships neu cysylltwch â’r tîm ar 0300 30 30 006.

Llun Sandra Lister

yn ôl