• Myfyrwyr Busnes Coleg Cambria yn Fuddugol mewn Cystadleuaeth Menter

Mae myfyrwyr o Chweched Dosbarth Iâl yn dathlu ar ôl ennill Cystadleuaeth Sgiliau Cymru: Cystadleuaeth Menter a gynhaliwyd yn Llandudno.

Yn y tîm buddugol roedd Toby Carpenter, George Wilbraham, Gugu Ndlovu, Jess Davies, Amy Lavelle a Tushar Bhatia sydd yn astudio cwrs Busnes Safon Uwch. Roedd y gystadleuaeth yn heriol, ac roedd yn rhaid iddyn nhw weithio fel tîm i derfynau amser llym. Roedd gofyn iddyn nhw greu syniad busnes arloesol sy’n wahanol i’r rhai sydd yn y farchnad yn draddodiadol.

Roedd y digwyddiad yn dathlu yr holl gystadlaethau sgiliau a gynhaliwyd trwy gydol y flwyddyn; o Adeiladu i Drin Gwallt.

Dywedodd Mel Henry, Darlithydd yng Ngholeg Cambria: “Roedd y tîm yn defnyddio yr wybodaeth maent wedi’i dysgu yn ystod y cwrs a’i gymhwyso i sefyllfa go iawn. Nid yn unig mae hyn yn cynorthwyo eu cyflawniadau o fewn y cwrs Safon Uwch, ond hefyd yn rhoi mantais iddynt ar gyfer pan fyddan nhw’n gwneud cais i sefydliadau Addysg Uwch.”

yn ôl