• Ysgol Fusnes Cambria

image-s

Croeso i Ysgol Fusnes Cambria

Mae Ysgol Fusnes Cambria yn amgylchedd dysgu modern pwrpasol, gwerth £3.5m, wedi’i lleoli yng nghanol golygfeydd godidog Llaneurgain, Gogledd Ddwyrain Cymru. Yn yr Ysgol Fusnes newydd, mae dau lawr o gyfleusterau rhyngweithiol, modern, ac mae’n gartref i rai o’n cyrsiau datblygiad proffesiynol, cyrsiau lefel gradd a hyfforddiant i gyflogwyr. Mae’r adeilad newydd sbon yn cynnwys cyntedd trawiadol gyda seddau i gymdeithasu ac ymlacio, byrddau coffi, a soffas a meinciau trawiadol. Gyda digonedd o olau naturiol, cyfleusterau digidol, a lleoedd rhyngweithiol, mae’r adeilad yn cynrychioli dyfodol dysgu.


Prof-development-768x585
Cambria yw un o'r darparwyr datblygiad proffesiynol mwyaf yn y rhanbarth, mewn partneriaeth ag achredwyr adnabyddus megis ILM, AAT, CIM, CIPD, NEBOSH ac IOSH. Mae gan ein staff ystod helaeth o arbenigedd a phrofiad yn y sector masnachol a chyhoeddus, ac mae gennym enw da am ddarparu rhagoriaeth academaidd ar lawer o’n cyrsiau. Rydym yn darparu sesiynau hyfforddi arloesol a rhyngweithiol, sydd wedi’i llunio i lwyr ymgysylltu â’r cyfranogwyr a’u hysgogi, ac i’w datblygu i’w potenstial llawn.


Taflen Ysgol Fusnes Lawrlwytho