• Ysgol Fusnes Cambria

Ysgol Fusnes Cambria

Llaneurgain Dangos ar fap

Mae Ysgol Fusnes Cambria yn amgylchedd dysgu modern gwerth £3.5 miliwn mewn amgylchedd prydferth a thrawiadol yn Llaneurgain, Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae gan yr Ysgol Fusnes newydd ddeulawr o gyfleusterau modern, rhyngweithiol ac mae'n gartref i rai o'n cyrsiau datblygu proffesiynol, cyrsiau lefel gradd a hyfforddiant cyflogwyr. Mae'r adeilad newydd sbon yn cynnwys atriwm trawiadol gyda seddau cyfforddus, byrddau coffi, soffas a meinciau lle gallwch gymdeithasu. Gyda'i olau naturiol helaeth, cyfleusterau digidol a mannau rhyngweithiol, dyma ddyfodol dysgu.


Taflen Ysgol Fusnes Lawrlwytho

Prof-development-768x585

Professional Development

Cambria yw un o'r darparwyr datblygiad proffesiynol mwyaf yn y rhanbarth, mewn partneriaeth ag achredwyr adnabyddus fel ILM, AAT, CIM, CIPD, NEBOSH ac IOSH. Mae gan ein staff ystod eang o arbenigedd a phrofiad yn y sector masnachol a chyhoeddus ac mae gennym enw da am ddarparu rhagoriaeth academaidd ar lawer o'n cyrsiau. Rydym yn cyflwyno sesiynau hyfforddi arloesol a rhyngweithiol sydd wedi'u cynllunio i ymgysylltu'n llawn ac ysgogi cynrychiolwyr a'u datblygu i'w llawn botensial.
beautiful woman young private teacher helping two students doing homework

Cyrsiau Lefel Gradd

Rydym wedi partneru gyda rhai o'r Prifysgolion gorau yn y DU i ddarparu cyrsiau lefel gradd. Bydd Ysgol Fusnes Cambria yn gartref i'n myfyrwyr Gradd Sylfaen sy'n astudio Rheolaeth Busnes Cymhwysol, mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe.

Gweminarau IOSH Darganfod Rhagor

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X