• Ysgol Fusnes Cambria

Ysgol Fusnes Cambria

Llaneurgain Dangos ar fap

Mae Ysgol Fusnes Cambria yn amgylchedd dysgu modern gwerth £3.5 miliwn mewn amgylchedd prydferth a thrawiadol yn Llaneurgain, Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae gan yr Ysgol Fusnes newydd ddeulawr o gyfleusterau modern, rhyngweithiol ac mae'n gartref i rai o'n cyrsiau datblygu proffesiynol, cyrsiau lefel gradd a hyfforddiant cyflogwyr. Mae'r adeilad newydd sbon yn cynnwys atriwm trawiadol gyda seddau cyfforddus, byrddau coffi, soffas a meinciau lle gallwch gymdeithasu. Gyda'i olau naturiol helaeth, cyfleusterau digidol a mannau rhyngweithiol, dyma ddyfodol dysgu.


Taflen Ysgol Fusnes Lawrlwytho

Prof-development-768x585

Croeso i Ysgol Fusnes Cambria

Cambria yw un o'r darparwyr datblygiad proffesiynol mwyaf yn y rhanbarth, mewn partneriaeth ag achredwyr adnabyddus megis ILM, AAT, CIM, CIPD, NEBOSH ac IOSH. Mae gan ein staff ystod helaeth o arbenigedd a phrofiad yn y sector masnachol a chyhoeddus, ac mae gennym enw da am ddarparu rhagoriaeth academaidd ar lawer o’n cyrsiau. Rydym yn darparu sesiynau hyfforddi arloesol a rhyngweithiol, sydd wedi’i llunio i lwyr ymgysylltu â’r cyfranogwyr a’u hysgogi, ac i’w datblygu i’w potenstial llawn.


beautiful woman young private teacher helping two students doing homework

Datblygiad Proffesiynol

Cambria yw un o'r darparwyr datblygu proffesiynol mwyaf yn y rhanbarth, ac mae wedi sefydlu partneriaethau gydag achredwyr adnabyddus fel ILM, AAT, CIM, CIPD, NEBOSH ac IOSH. Mae gan ein staff arbenigedd a phrofiad helaeth o weithio yn y sector masnachol a chyhoeddus ac mae gennym enw da am gyflawni rhagoriaeth academaidd ar nifer o'n cyrsiau. Rydym yn cyflwyno sesiynau hyfforddi arloesol a rhyngweithiol sydd wedi'u cynllunio i ymgysylltu'n llawn ac ysgogi gweithwyr a'u datblygu i'w llawn botensial.


Gweminarau IOSH Darganfod Rhagor

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 CambriaDarganfod Rhagor