• Ysgol Fusnes Cambria

image-s

Ysgol Fusnes Cambria

Llaneurgain Dangos ar y map

Mae Ysgol Fusnes Cambria yn amgylchedd dysgu modern pwrpasol, gwerth £3.5m, wedi’i lleoli yng nghanol golygfeydd godidog Llaneurgain, Gogledd Ddwyrain Cymru. Yn yr Ysgol Fusnes newydd, mae dau lawr o gyfleusterau rhyngweithiol, modern, ac mae’n gartref i rai o’n cyrsiau datblygiad proffesiynol, cyrsiau lefel gradd a hyfforddiant i gyflogwyr. Mae’r adeilad newydd sbon yn cynnwys cyntedd trawiadol gyda seddau i gymdeithasu ac ymlacio, byrddau coffi, a soffas a meinciau trawiadol. Gyda digonedd o olau naturiol, cyfleusterau digidol, a lleoedd rhyngweithiol, mae’r adeilad yn cynrychioli dyfodol dysgu.


Full length rear view of woman in formal clothes who is drawing a business flowchart on the concrete wall. The concept of business ideas development. Four black ceiling lights.

Datblygiad Proffesiynol

Cambria yw un o'r darparwyr datblygiad proffesiynol mwyaf yn y rhanbarth, mewn partneriaeth ag achredwyr adnabyddus megis ILM, AAT, CIM, CIPD, NEBOSH ac IOSH. Mae gan ein staff ystod helaeth o arbenigedd a phrofiad yn y sector masnachol a chyhoeddus, ac mae gennym enw da am ddarparu rhagoriaeth academaidd ar lawer o’n cyrsiau. Rydym yn darparu sesiynau hyfforddi arloesol a rhyngweithiol, sydd wedi’i llunio i lwyr ymgysylltu â’r cyfranogwyr a’u hysgogi, ac i’w datblygu i’w potenstial llawn.

Lawrlwythwch pob canllaw cyrsiau a hyfforddiant Cambria yma Lawrlwytho

beautiful woman young private teacher helping two students doing homework

Cyrsiau Lefel Gradd

Rydym mewn partneriaeth â rhai o’r prifysgolion gorau yn y DU i ddarparu cyrsiau lefel gradd. Bydd Ysgol Fusnes Cambria yn gartref i fyfyrwyr sy’n astudio Gradd Sylfaen mewn Rheoli Busnes Cynhwysol, mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe.


Business team meeting and presenting business results.Business P

Rheoli ac Arwain

Mae’r tîm Arwain a Rheoli wedi hen sefydlu yn yr Ysgol Fusnes, ac maent yn brofiadol iawn mewn cynorthwyo sefydliadau i gyflawni eu hamcanion corfforaethol. Mae llawer o lwybrau datblygiad proffesiynol wedi cael eu creu i gynorthwyo â datblygu gyrfaoedd a dilyniant. Mae gan ein staff cyflwyno ystod eang o arbenigedd a phrofiad yn y sector masnachol a chyhoeddus, ac maent yn darparu sesiynau hyfforddi arloesol a rhyngweithiol i ddatblygu staff i’w potenstial llawn.