Eleni, cafodd Nathan Barnard, myfyriwr Celf yng Ngholeg Cambria Iâl, y fraint o weithio gyda Grayson Perry, enillydd gwobr Turner a Changhellor Prifysgol y Celfyddydau yn Llundain.

Astudiodd Nathan, sy’n 19 oed o Groesoswallt, gwrs Lefel 3 mewn Astudiaethau Sylfaen Celf a Dylunio yng Ngholeg Cambria. Gwelodd fideo cyfrannu torfol ar-lein gan Grayson Perry, lle’r oedd yr artist yn gofyn i wylwyr yrru lluniau yn seiliedig ar eu pleidlais yn refferendwm yr Undeb Ewropeaidd. Byddai’r lluniau hyn yn cael eu defnyddio ar bot ‘Gadael’ a phot ‘Aros’ yn dibynnu ar bleidlais y cyfranogwyr.

Uwchlwythodd Nathan ei lun a oedd yn seiliedig ar ei bleidlais ‘Aros’, a chafodd ei ddewis i fod yn rhan o’r prosiect.

Cafodd rhaglen deledu o’r enw ‘Divided Britain’ ei darlledu yn gynharach eleni ar Channel 4, ac roedd yn arddangos gwaith Grayson, y syniadau a’r broses cyfrannu dorfol o gasglu’r lluniau.

Dywedodd Nathan, “Hap a damwain oedd cael bod yn rhan o’r prosiect hwn. Mae Grayson Perry wedi bod yn ysbrydoliaeth fawr i mi yn fy ngwaith celf ac yn gymdeithasol. Ar ôl dilyn gwaith Grayson am y ddegawd ddiwethaf, fo yw un o’r prif resymau pam a sut wnes i ddechrau gwneud gwaith crochenwaith a chrefft fel ffurf celf. Mae hefyd i ddiolch yn rhannol am y ffordd rydw i’n gweld cymdeithas a fy hun.”

“Rydw i’n credu mai fi yw’r person ieuengaf i fod yn rhan o’r prosiect potiau. Roeddwn i eisiau dangos, drwy yrru fy llun, bod pobl ifanc eisiau dweud eu dweud ym myd gwleidyddiaeth a sut mae’r penderfyniadau yn ein heffeithio. Mae’r prosiect hwn yn un ffordd o wneud hynny. Rydw i’n falch o fod yn rhan o’r gwaith trawiadol, ond hefyd bod fy marn wedi’u hanfarwoli mewn darnau crochenwaith all bara am filoedd o flynyddoedd.”

Mae dal amser i gofrestru ar gyrsiau Celf a Dylunio sy’n dechrau’r mis yma yng Ngholeg Cambria. Ewch i www.cambria.ac.uk

yn ôl