Mae Hannah Jones, cyn-fyfyrwraig Diploma Sylfaenol mewn Celf a Dylunio yng Ngholeg Cambria Iâl wedi dyfeisio deunydd newydd pydradwy a hyblyg o’r enw Bio-Marble,  a hynny wrth astudio ar gyfer ei gradd ym Mhrifysgol Celf Manceinion.

Ei chonsyrn am yr amgylchedd oedd y sbardun i’w gwaith. Mae ei rysáit unigryw yn cynnwys papur diangen a thrwy ailgylchu’r papur yma mae’n gobeithio y gall leihau gwastraff a helpu i ddiogelu’r amgylchedd.

Dywedodd Hannah “Roedd astudio yng Ngholeg Cambria yn brofiad dysgu anhygoel a ganiataodd i mi fwynhau’r pynciau a oedd yn fy ysbrydoli fwyaf. Roeddwn wrth fy modd  gyda’r holl wybodaeth ddiddorol a gefais yn Iâl yn ogystal â’r annibyniaeth ychwanegol a geir o astudio mewn coleg.

“Roedd fy Niploma Sylfaenol yn hynod ddylanwadol – roedd y gefnogaeth anhygoel a gefais gan y tiwtoriaid ynghyd â’r amgylchedd creadigol yn berffaith i allu archwilio amrediad eang o ddisgyblaethau. Fyddwn i ddim lle’r ydw i rwan petawn i heb gwblhau’r cwrs gwych hwnnw.”

Bydd Hannah yn graddio eleni gyda Gradd dosbarth cyntaf ac mae hi newydd orffen arddangos yn New Designers 2017, Llundain. Mae wrthi hefyd yn paratoi ar gyfer arddangosfa unigol yn GK Gallery, Manceinion ym mis Medi a bydd samplau o’i gwaith yn cael eu harddangos yn MoOD, Brwsel a Design Junction, Llundain yr Hydref hwn.

Dywedodd Angela Woolrich Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm “Rydym yn hynod falch o’n holl fyfyrwyr a’r hyn maen nhw’n mynd ymlaen i’w gyflawni ar ôl gadael y coleg.

“Mae’r hyn y mae Hannah wedi ei gyflawni’n wych ac rydym yn falch iawn eich bod ni wedi gallu darparu’r sail iddi ar gyfer ei gyrfa a hoffem ddymuno’n dda iddi ar gyfer y dyfodol.”

yn ôl