• Myfyrwyr Safon Uwch Cambria yn derbyn cynigion prifysgol i astudio Meddygaeth a Milfeddygaeth

Mae Eden Pickering, sy’n gyn-ddisgybl Ysgol Uwchradd Dewi Sant, wedi cael cynnig lle i astudio Milfeddygaeth a Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Nottingham ar ôl iddi hi fynychu ysgol haf yno,

a dywedodd:

“Dwi wir wedi mwynhau fy nghyfnod yng Ngholeg Cambria, ond dwi rŵan yn edrych ymlaen yn fawr at y bennod nesaf a chael astudio ym Mhrifysgol Nottingham.”

Roedd Blythe Hallam wrth ei bod ar ôl iddi hi gael cynnig lle i astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, tra bod Lois Darlington am fynd i astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Manceinion a bydd Eleanor Barlow yn mynd i Brifysgol Bryste i astudio Meddygaeth.

Dywedodd Laura Lloyd-Williams, sy’n gyn-ddisgybl Ysgol Glan Clwyd, ac sydd hefyd wedi cael cynnig lle i astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Manceinion:

“Mae astudio yn Chweched Glannau Dyfrdwy wedi bod yn wych, mae wedi fy mharatoi ar gyfer prifysgol, a dwi’n edrych ymlaen yn arw at gael mynd yno.”

Derbyniodd Esther Abeilon, sy’n fyfyriwr yn Chweched Iâl, nifer o gynigion i astudio Meddygaeth hefyd, ac erbyn hyn mae hi wedi cadarnhau ei lle i astudio yn UCL.

Roedd rhaid i bob myfyriwr gymryd rhan mewn proses cyflwyno ceisiadau, sefyll profion,  a chyfweliadau trwyadl ac anodd ac maen nhw wrth eu bodd efo’u cynigion.

Dywedodd Nora Richardson, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm, sydd wedi bod yn gweithio gyda’r myfyrwyr:

“Mae’r myfyrwyr wedi bod yn cynorthwyo ei gilydd gyda’u paratoadau, gan gynnwys mynd i ddiwrnod paratoi UKCAT a gynhaliwyd gan y coleg ym mis Mehefin 2017, cyfweliadau ffug ac wythnos o brofiad gwaith yn Ysbyty Maelor ym mis Gorffennaf 2017.”

Ychwanegodd Angela Woolrich, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm:

“ Rydyn ni’n hynod o falch o’r chwe myfyriwr hyn.  Maen nhw’n angerddol, yn gweithio’n galed, yn ymroddedig ac yn ddeallusol chwilfrydig ac mae ganddyn nhw diddordeb yn eu pynciau.  Mae pob un ohonyn nhw’n rhagori ar yr hyn gofynnir iddyn nhw ei gyflawni  ym mhopeth maen nhw’n ei wneud ac mae dyfodol disglair o’u blaenau.  Rydyn ni’n falch iawn o’u cyflawniadau ac rydyn ni’n dymuno pob llwyddiant iddyn nhw.”

yn ôl