Am Calon

Mae Calon, yn cwmpasu gwaith elusennol, gwirfoddoli a chodi arian Cambria.

Cododd Cambria dros £500,000 i elusennau lleol a chenedlaethol ers ei sefydlu yn 2013.

Fel rhan o’n Cynllun Cenedlaethau’r Dyfodol, sy’n cefnogi Deddf Lleisiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 rydym wedi gosod nod lles Cymunedau Cydlynol i ni ein hunain:

  • Gwella a datblygu nifer y gweithgareddau partneriaeth cymunedol sy’n cynnwys staff a dysgwyr (gwirfoddoli)
  • Cynyddu nifer y digwyddiadau elusennol (staff a dysgwyr)

Cofnodwch eich gweithgaredd yma

Cyflwynwch Yma

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Cyflwynwch Yma
british heart foundation

Elusen

Dewiswyd Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru fel ein prif elusen genedlaethol newydd a enwebwyd ar gyfer codi arian corfforaethol gan staff a myfyrwyr Cambria o fis Ionawr 2019 hyd at fis Mehefin 2020.

Gweledigaeth Sefydliad Prydeinig y Galon yw byd heb glefydau’r galon a chlefydau cylchredol. Maent yn codi arian i ymchwilio i driniaethau’r galon a’i gwella, fel y gallant guro torcalon am byth.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru
23.3

Ein Gwaith Elusennol

Yma gallwch weld lluniau o ddigwyddiadau blaenorol yng Ngholeg Cambria1200px-JustGiving_Logo.svg

Just Giving

Mae'r ddolen Just Giving yn fyw bellach ac mae canllaw ‘How To Make a fundraising Page' ar gael hefyd er gwybodaeth. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y canllaw ac yn cysylltu eich tudalen JustGiving â thudalen y coleg i alluogi i ni fonitro lefel y codi arian. Cliciwch ar y botymau isod.

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X