Llwyddodd pob un o’r 14 o ddysgwyr ar y cyrsiau Lefel 3 a 4 Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) i gael graddau Rhagoriaeth. 

Roedd y grwpiau’n cwblhau’r Dystysgrif Sylfaen Lefel 3 mewn Marchnata neu’r Dystysgrif Lefel 4 mewn Marchnata Proffesiynol. 

Asesir yr arholiadau’n allanol gan CIM, gyda Lefel 3 yr un safon â phwnc Safon Uwch, a Lefel 4 yn gyfwerth â blwyddyn gyntaf gradd prifysgol. 

Dywedodd Stephanie Littler, Marchnatwr Siartredig ac Arweinydd y Rhaglen CIM, a darlithydd yng Ngholeg Cambria: “Roedd ein canlyniadau arholiadau yn ardderchog, rydw i mor falch oherwydd mae’r dysgwyr wedi gweithio’n galed i gyflawni’r llwyddiant academaidd anhygoel hwn. 

“Mae gweithwyr proffesiynol y diwydiant yn parchu cyrsiau CIM yn fawr gan fod y safonau’n uchel a’u bod yn berthnasol yn ymarferol.  

“Yng Ngholeg Cambria rydym yn parhau i chwilio am ffyrdd i roi ‘manteision’ i’n dysgwyr, gan gynnwys ffyrdd newydd o addysgu a defnyddio siaradwyr gwadd. 

“Yn ddiweddar fe wnes i drefnu sesiynau am ymwybyddiaeth ofalgar i helpu’r grŵp i ymdopi â straen arholiadau. Yn amlwg cafodd effaith gadarnhaol ac roedd ein dysgwyr CIM wrth eu bodd gyda’u canlyniadau.” 

Ychwanegodd: “Mae myfyrwyr yn cael eu hymestyn a’u herio i’w helpu i feddwl yn ddyfnach, bod yn fwy dadansoddol ac edrych ar farchnata o nifer o bersbectifau ymarferol i greu dull hanfodol, cyfannol a chyfunol. 

“Maen nhw’n dysgu sut i ddefnyddio ac addasu theori farchnata, ymchwil cadarn ac arferion gorau diwydiannau ar gyfer eu sefydliadau, i wella’r llinell waelod a bod yn fwy arloesol.”  

Ymysg y rhai oedd wrth eu bodd gyda’r canlyniadau oedd Kirsty McKay, myfyriwr Tystysgrif Sylfaen CIM mewn Marchnata. 

“Roedd meddwl am fynd i ddosbarth gyda’r nos ar ôl diwrnod llawn yn y gwaith yn frawychus i ddechrau ond mae Stephanie yn gwneud bob darlith yn ddifyr dros ben,” meddai. 

“Rydw i wedi mwynhau dysgu am theorïau marchnata yn benodol a sut gallwn ni eu haddasu yn y gweithle a sut maen nhw wedi newid trwy gydol y blynyddoedd i addasu technoleg. 

“Byddwn i’n argymell gwneud cais am gwrs CIM i unrhyw un sy’n bwriadu dechrau gyrfa mewn marchnata neu unrhyw un a fyddai’n hoffi datblygu eu gwybodaeth bresennol a derbyn cymhwyster i gefnogi eu gyrfa.” 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod o gyrsiau Marchnata CIM yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk neu anfonwch e-bost at stephanie.littler@cambria.ac.uk. Mae cyllid rhannol allanol ar gael i sefydliadau yng Ngogledd Cymru.

yn ôl