• Cafodd myfyrwyr Coleg Cambria lwyddiant ysgubol mewn twrnamaint sgiliau cenedlaethol

Enillodd coleg Gogledd Ddwyrain Cymru y nifer syfrdanol o 28 medal yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru. 

Wedi’i drefnu gan Ysbrydoli Rhagoriaeth yng Nghymru, mae’r rhaglen sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, yn cynnwys cyfres o gystadlaethau lleol wedi’u halinio yn unol â Worldskills UK ac anghenion yr economi. 

Enillodd dysgwyr Cambria 14 medal aur, 10 medal arian a 4 medal efydd mewn nifer o wahanol ddisgyblaethau, gan gynnwys gwaith asiedydd, gwaith metel adeiladu, gwyddoniaeth fforensig, diogelwch seiber, menter, technoleg moduron trwm a Pheiriannu CNC. 

Canmolodd Rona Griffiths, Dirprwy Gyfarwyddwr Profiad Dysgu a Menter yng Ngholeg Cambria yn y myfyrwyr am eu talent a’u hagwedd benderfynol. 

“Mae hyn yn ganlyniad anhygoel i’r myfyrwyr a’r cyflogwyr,” meddai.

“Yn dilyn ein llwyddiant yn WorldSkills UK, a bod chwech o gynrychiolwyr yn y Garfan gyn-derfynol ar gyfer y gystadleuaeth Worldskills fyd-eang yn Shanghai, mae’n dangos unwaith eto pa mor bell rydyn ni wedi dod.

“O ran ein prentisiaethau a’n sgiliau, mae ein dysgwyr yn gwella o flwyddyn i flwyddyn, ac mae’r canlyniad hwn yn atgyfnerthu hynny, yn ogystal ag amlygu ein perthynas wych gyda’r diwydiant.” 

Dywedodd Rona hefyd: “Mae’r ffaith bod 28 o fyfyrwyr wedi ennill medalau yn y gystadleuaeth genedlaethol, a hanner y rheiny yn aur, yn anhygoel. 

“Byddwn ni’n eu hannog nhw rŵan i fynd ymlaen a cheisio ennill yn WorldSkills UK, oherwydd mae ganddyn nhw’r gallu – da iawn i chi i gyd.”

Mae’r prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru, sydd wedi’i sicrhau gan y Rhwydwaith Llysgenhadon Sgiliau yn 2014, yn cael ei arwain gan Goleg Sir Gar..

Mae’r prosiect, a oedd yn canolbwyntio ar gystadlaethau sgiliau i ddechrau, yn darparu seilwaith cefnogol i sicrhau bod cystadleuwyr o Gymru yn llwyddo i ennill rhagor o fedalau mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol a rhyngwladol.

Cafodd y prosiect ei ehangu yn 2017 i gyfuno tair elfen: Cystadleuaeth Sgiliau Cymru; Cymorth i Gystadleuwyr Rhyngwladol a Throi Eich Llaw.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.inspiringskills.wales


Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria.

yn ôl