• Cafodd mwy na hanner o’r myfyrwyr ar radd busnes flaenllaw, gymhwyster dosbarth cyntaf.

Mae nifer syfrdanol o 56% o ddysgwyr ar y cwrs BSc Rheoli Busnes Cymhwysol yn Ysgol Fusnes Coleg Cambria yn Llaneurgain – sy’n cael ei achredu gan Brifysgol Abertawe – wedi cael y marciau gorau posibl. 

Nhw yw’r garfan gyntaf i gwblhau’r radd lawn dair blynedd, a oedd yn cynnwys arhosiad preswyl yn y sefydliad yn Ne Cymru. 

Dywedodd Rheolwr yr Ysgol Fusnes Lesley Rasmussen, bod yr holl fyfyrwyr wedi cyflawni graddau da ac yn glod i’r ganolfan yn Sir y Fflint gwerth £3.5 miliwn, a agorodd yn 2017 ac sydd wedi bod yn hynod o boblogaidd â phartneriaid academaidd a diwydiannol.  

“Mae’n anhygoel bod ein grŵp cyntaf o fyfyrwyr wedi cyflawni canlyniadau ardderchog, rydyn ni’n falch iawn o bob un ohonyn nhw,” meddai. 

“Mae’n dyst i’r lefel uchel o addysgu a dysgu yma yn Llaneurgain, ac ym Mhrifysgol Abertawe. 

“Roedden nhw wedi astudio ystod eang o fodiwlau a fydd yn eu helpu nhw yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol – rydyn ni’n dymuno pob llwyddiant iddyn nhw.” 

Dywedodd Lesley hefyd: “Mae’r gallu i astudio ar gyfer y radd hon gartref ac wrth weithio eisoes yn atyniad mawr i fyfyrwyr, yn enwedig ar hyn o bryd. Os hoffai unrhyw un gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.” 

Roedd y themâu’n cynnwys marchnata, cyllid, AD, arweinyddiaeth a rheoli a darparu prosiect.

Treulir dwy flynedd ar y Radd Sylfaen yn Llaneurgain, cyn blwyddyn ar y cwrs BSc llawn, ac mae opsiynau gyrfaoedd yn cynnwys cyfrifeg, logisteg, datblygu busnes a gwerthiannau.  

Dywedodd Corina Edwards, uwch ddarlithydd ac arweinydd Datblygu Gweithlu Proffesiynol yn Ysgol Reoli Prifysgol Abertawe: “Rydyn ni’n hynod o falch o’n partneriaeth gyda Choleg Cambria, ac yn wir Airbus, a gyda nhw y gwnaethom ni ddatblygu’r rhaglen yn y lle cyntaf i gefnogi eu gweithlu.

“Mae’n wych gweld y garfan gyntaf ar y cwrs BSc llawn yn cyflawni graddau mor uchel, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu carfannau eraill yn y dyfodol.”

I gael rhagor o wybodaeth am Ysgol Fusnes Cambria Llaneurgain, ewch i www.cambria.ac.uk/cambria-business-school

yn ôl