Mae’r system cadarnhau eich lle bellach ar gau.

Os nad ydych wedi cadarnhau eich lle, ymwelwch â’r adran gwasanaethau i fyfyrwyr i gadarnhau eich lle ar eich diwrnod cyntaf yn y coleg.

Os nad ydych yn siŵr pa ddiwrnod yr ydych yn dechrau’r coleg, gallwch wirio hyn ar dudalennau pwnc y cwrs yma https://www.cambria.ac.uk/courses/?lang=cy

Cadarnhau Eich Lle

Os ydych chi wedi cofrestru ar gwrs ar gyfer mis Medi, bydd angen i chi gadarnhau eich lle ar-lein.
Os ydych chi'n aros am ganlyniadau arholiadau, byddwch angen y rhain gyntaf, cyn y gallwch gadarnhau eich lle.
Cadarnhau Eich Lle