• Llwyddiant i fyfyrwyr wrth ailsefyll TGAU yng Ngholeg Cambria

Mae dros 500 o fyfyrwyr Coleg Cambria yn dathlu heddiw wedi iddynt dderbyn gradd A*-C ar ôl ailsefyll eu TGAU mewn Saesneg a/neu Fathemateg.

Mae hwn yn gyflawniad anhygoel i’r dysgwyr hynny a ddaeth i’r coleg gyda gradd TGAU D neu is, neu heb unrhyw raddau TGAU o gwbl. Llwyddodd wyth deg naw o fyfyrwyr i wella eu graddau o ddwy radd, a hynny ar ôl dilyn cwrs TGAU blwyddyn yn y coleg.

Dywedodd Sue Price Pennaeth yng Ngholeg Cambria “Dengys y canlyniadau hyn sut mae modd i fyfyrwyr gael ail gyfle a gwella eu sgiliau yng Ngholeg Cambria.

“Mae llythrennedd a rhifedd yn elfen allweddol i’n rhaglenni yma yn y coleg ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr yn cael y cyfle i ailsefyll eu TGAU Saesneg a Mathemateg lle bo angen, a gwella’r sgiliau pwysig hyn, er mwyn eu helpu gyda’u cyflogaeth yn y dyfodol.”

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener