• BYDD UCHELGAIS ddwbl yn gweld y chwiorydd Aoife a Haf Edwards yn gadael Coleg Cambria gyda chanlyniadau Safon Uwch rhagorol

Cafodd Aoife raddau A mewn Busnes, Hanes a Bagloriaeth Cymru a B mewn Llenyddiaeth Saesneg.

Sicrhaodd Haf A* yn y Gyfraith a graddau A mewn Llenyddiaeth Saesneg, Busnes a Bagloriaeth Cymru.

Mae’r ddwy fyfyrwraig 18 oed yn Iâl, Wrecsam – sy’n byw yn y dref ac yn gyn-ddisgyblion Ysgol Uwchradd Sant Joseph – bellach yn bwriadu astudio ym Mhrifysgol Leeds.

“Mae Aoife yn mynd i astudio Rheolaeth Busnes a byddaf innau’n astudio’r Gyfraith, ond wnaethon ni ddim gwneud penderfyniad bwriadol i fynd i’r un brifysgol â’n gilydd,” meddai Haf.

“Mae hynny am ein bod ni’n efeilliaid mae’n debyg! Penderfynodd y ddwy ohonon ni ar Leeds ar wahân, ac erbyn hyn rydyn ni wedi ymweld â’r ddinas, felly dyna ein dewis cyntaf ni.” 

Ychwanegodd Aoife: “Mae’r 18 mis diwetha’ wedi bod yn heriol ond mae’r coleg wedi bod yn gefnogol iawn, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ddechrau’r bennod nesaf yn ein bywydau.

“Roedd dysgu ar-lein yn anodd ac rydyn ni’n byw mewn ardal wledig o fewn y sir, felly doedden ni ddim yn gallu gweld ein cyd-ddisgyblion am amser maith, ond fe wnaethon ni lwyddo i gael y graddau angenrheidiol rydyn ni a’n teulu wrth ein boddau.”

Roedd Aoife a Haf yn y newyddion yn gynharach eleni fel rhan o bumawd llwyddiannus Cambria yn Her Menter Cystadleuaeth Sgiliau Cymru. 

Enillodd y grŵp Wobr Dewis y Dysgwyr ynghyd â’r fedal arian gyffredinol ar ôl cystadlu yn erbyn wyth coleg ledled y wlad. 

Wedi’i chynnal ar-lein oherwydd y pandemig, gofynnwyd i’r ymgeiswyr ddatblygu syniad a fyddai’n helpu cymunedau i ailgysylltu ar ôl y cyfnodau clo.

Yn flaenorol, roeddent wedi curo 26 o dimau o Cambria i gynrychioli’r sefydliad yng ngogledd ddwyrain Cymru ar y llwyfan cenedlaethol ar ôl rhannu eu syniadau i ddechrau gyda thîm arweinyddiaeth y coleg, gan gynnwys y Prif Weithredwr Yana Williams a’r Pennaeth Sue Price.

“Yn ystod y cyfnodau clo, roedd yr ornest hon yn chwa o awyr iach gan ei bod yn ein galluogi ni i weld ein ffrindiau a chadw ein hunain yn brysur wrth gymryd rhan mewn her gyffrous iawn i’r coleg,” meddai Aoife.

Ychwanegodd Haf: “Mae gan y ddwy ohonon ni ddiddordeb mewn busnes ac fe wnaethon ni fwynhau’r Safon Uwch yng Ngholeg Cambria, felly roedd yn wych gallu rhoi’r hyn wnaethon ni ei ddysgu ar waith – roedd ennill y wobr arian ar ben hynny yn sioc bleserus, ac roedden ni i gyd wrth ein boddau.”

Am ragor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau a chymwysterau yng Ngholeg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl