• Bydd cyn-fyfyrwraig yn dod yn athrawes ar ôl cael ei hysbrydoli gan ei darlithwyr i ddilyn gyrfa mewn addysg.

Roedd Amber Maddocks yn ddysgwr Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid yng Ngholeg Cambria Llysfasi ac roedd yn bwriadu mynd ymlaen i weithio yn y sector.

Ond roedd gwylio ei thiwtoriaid ar waith wedi newid meddwl Amber a phenderfynodd ddod yn ddarlithydd ei hun.

Bydd y fenyw 23 oed ar leoliad yn y coleg addysg y tir, ger Rhuthun, wrth astudio cymhwyster addysgu TAR ar safle Iâl y coleg yn Wrecsam.

“Fe wnes i fwynhau fy amser yn y coleg yn fawr ac roeddwn i bob amser yn edrych ymlaen at y gwersi gan fod y modiwlau’n hynod ddifyr ac roeddwn i wrth fy modd yn dysgu,” meddai Amber.

“Roeddwn i’n dod ymlaen yn dda gyda fy nghyd-fyfyrwyr – rydw i’n agos gyda nhw o hyd – ac er ei fod yn swnio’n rhyfedd, mae’n siŵr mae’r gwaith cwrs a’r aseiniadau wnes i eu mwynhau fwyaf.

“Roeddwn i wrth fy modd yn eu cynhyrchu i’r safon uchaf y gallwn i a chael fy ngwobrwyo am hynny, a’i weld yn cael ei adlewyrchu yn fy nghanlyniadau. Rydw i’n credu bod rhan o hynny wedi gwneud i mi feddwl am wneud hynny i eraill, a rhannu’r hyn roeddwn i wedi’i ddysgu – felly dyma fi.”

 

Ar ôl cyflawni Rhagoriaeth* mewn cwrs Lefel 3 Rheolaeth Anifeiliaid, cofrestrodd ar y cwrs uwch Gwyddorau Anifeiliaid ym Mhrifysgol Aberystwyth, i gael rhagor o brofiad gyda ffermydd, anifeiliaid anwes a cheffyleg.

“Mae anifeiliaid wedi bod yn angerdd i fi ers pan roeddwn i’n ifanc, a ddechreuodd gyda marchogaeth a fy anifeiliaid anwes fy hun,” dywedodd Amber, o Wrecsam.

“Yn defnyddio fy sgiliau presennol a phopeth rydw i wedi’i ddysgu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, fy nod gyrfa yn y dyfodol yw bod yn ddarlithydd ar gwrs anifeiliaid gan fod gen i ddiddordeb mewn helpu, cymell a datblygu gallu myfyrwyr a’u dyhead i ddysgu.

“Rydw i’n gobeithio y bydda’ i’n gallu eu cymell i ddod yn angerddol am addysg, yn union fel finnau.”

Dywedodd Lorraine Hampson, Darlithydd Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid yn Llysfasi: “Roedd Amber bob amser yn gweithio’n galed i gynhyrchu gwaith i safon uchel iawn, ac roedd bob amser yn benderfynol o lwyddo mewn addysg ac yn niwydiannau’r tir.

“Rydw i’n edrych ymlaen at weithio gydag Amber yn y tîm Gofal Anifeiliaid fel darlithydd yn Llysfasi, lle dechreuodd ei thaith fel myfyriwr.”

 

Am ragor o wybodaeth ar yr ystod eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

 

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener